Et trafikuheld mellem en bus og en bil har netop fundet sted på Vesterbrogade. Politiet og ambulancepersonel er straks ankommet på ulykkesstedet for at vurdere og håndtere situationen.

På usædvanlig vis har politiet lånt en kost fra en nærliggende bolig for at rydde op på stedet. Dette gøres for at beskytte passerende køretøjer fra eventuelle glasskår.

En ambulance står parat på ulykkesstedet. I skrivende stund er det endnu ikke bekræftet, om der er nogen tilskadekomne. Tilstedeværelsen af ambulancen understreger dog situationens alvorlighed og den potentielle risiko for, at passagerer eller andre trafikanter kan være kommet til skade.