Der er nu gået ti år med den nye skolereform i Fredericia. Fredag blev dette markeret i Kirstinebjergdistriktet, hvor Hjem-IS bilen besøgte alle skolens fire matrikler.

Ding ding.

Den klassiske lyd fra Hjem-IS bilen kunne høres fredag klokken 09:08 ved Kirstinebjergskolen afdeling Bøgeskovvej. Den populære isbil parkerede i skolegården, til stor overraskelse for eleverne, der intet havde fået at vide. De var mødt op til normal undervisning, men blev mødt af en særlig oplevelse, da bilen med den karakteristiske “ding ding” lyd gjorde sin entré.

Eleverne løb ud og fik at vide, at der var is til alle, som ville have. Årsagen blev først afsløret, da de var tilbage i klasselokalet. Udenfor stod blandt andre afdelingsskoleleder Jan Mathiasen med et stort smil. Eleverne stillede sig op i række, og klassevis gik de frem for at vælge en af de forskellige is-varianter. Der var blandt andet en vaffelis med en flødebolle i, og en ispind med smag af saltkaramel. Efter alle eleverne havde fået en is, gik de tilbage til klasserne, men Hjem-IS bilens arbejdsdag var ikke forbi. Efter oprydningen satte den kurs mod de øvrige Kirstinebjergskoler på Høgevej, Havepladsvej og Indre Ringvej.

Afdelingsskoleleder Jan Mathiasen, der har været mangeårig leder ved skolen i Bøgeskov, har oplevet både den nuværende og den tidligere skolereform. Han reflekterer over den aktuelle reform:

– De sidste ti år er fløjet afsted. I Bøgeskov har jeg været leder i 23 år, og nu går jeg ind i mit 24. år. Jeg har erfaring som leder af en selvstændig skole og har fulgt skolens udvikling gennem tiden. Fredericia Kommune besluttede af forskellige årsager at indføre en distriktsmodel med to skoledistrikter og en specialskole. I den forbindelse blev Købmagergade Skole og Herslev Skole nedlagt, mens de resterende skoler blev samlet i distrikter, siger Jan Mathiasen.

Skolereformen betød en søgen efter ensartethed blandt skolerne i distriktet, hvilket har krævet en stor indsats.

– I et årti har vi arbejdet kontinuerligt med at harmonisere, koordinere og samordne de fire skoler i distriktet, så de overordnet set følger samme politik, principper, pædagogik og didaktik. Målet er at sikre ensartede vilkår for både medarbejdere og elever, uanset om de er i Bøgeskov eller på en anden lokation. Forældre skal også kunne genkende skolens værdier, uanset hvor de er. Vi har haft tre forskellige distriktsskoleledere, som alle har haft deres egen ledelsesstil. Dette har givet skolen forskellige retninger gennem årene, uddyber Jan Mathiasen.

Selvom Kirstinebjergskolen afdeling Bøgeskovvej følger en overordnet strategi, har skolen sin egen karakter på grund af sin placering.

– Vores beliggenhed tæt på skov og strand giver os et unikt præg. Vi har haft mulighed for at integrere naturen i vores undervisning. Vi er også blevet Danmarks første “blå skole” i samarbejde med Naturpark Lillebælt, forklarer Mathiasen.

Faldende elevtal har været et tilbagevendende tema, men trenden ser nu ud til at vende, afslutter Jan Mathiasen.

– Vi har i øjeblikket omkring 130 elever. Det er et lavpunkt sammenlignet med for 10 år siden, hvor vi havde 220 elever. Faldet i elevtallet er ikke et resultat af utilfredse forældre, men skyldes en aldrende befolkning i området. Heldigvis ser vi nu tegn på, at flere børnefamilier vælger at bosætte sig i Bøgeskov, slutter han.