I budget 2023 blev der afsat 34,5 millioner kroner til en omfattende renovering af Fredericia Badeland, der også omfatter terapibassinet. Begge dele er lukket ned, som følge af renoveringen, der går planmæssigt fremad.

De lokale håndværkere har fået tildelt en væsentlig opgave. Deres mission er at forvandle Fredericia Badeland til et strålende centrum for vandglæde. Selvom forandringerne ikke er synlige endnu, er deres glæde tydelig, og optimismen er ikke til at overse hos Kasper Findahl, som er Kultur- og Idrætschef i Fredericia Kommune, Jacob Falkenby, der står i spidsen for Madsbyparken, samt Peder Tind, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget. En gennemgribende renovering af især vandlandet er blevet igangsat, og det er et vigtigt skridt for at sikre, at Fredericia også i fremtiden kan tilbyde et badeland.

Vandet blev tømt i august. Siden har arbejdet været i gang. Foto: AVISEN

Under en guided tur indenfor i det nuværende afspærrede område, der er lukket for offentligheden, giver Jacob Falkenby en opdatering på, hvordan projektet skrider frem. Man kan se håndværkerne arbejde energisk, og man skal spidse ørerne, for der er liv og røre og lyden af svejsearbejde fylder luften.

Jacob Falkenby deler begejstret detaljerne om fornyelserne i badelandet og starter med at forklare, hvad der sker i det mindre bassin.

– Piratskibet i det lille bassin er væk, afslører han og fortsætter ivrigt:

– I stedet for at have separate legekonstruktioner, så har vi valgt at bygge legeaktiviteterne direkte ind i selve bassinet, og på modsatte side, der kommer vi til at installere en aktivitetsvæg.” Han peger hen mod det område i bassinet, der nu er dybere end det foregående, og beskriver, hvordan denne nye tilgang vil forbedre den samlede oplevelse for de yngste brugere.

Men det er ikke kun de eksisterende områder, der får en overhaling.

– Vi introducerer også helt nye elementer, der aldrig før har været set her i badelandet, siger Jacob Falkenby.

Han smiler, mens han beskriver et nyt ‘relax område’, hvor der vil være liggestole, og hvor gæsterne kan slappe af og trække stikket.

– Det bliver et helt nyt område til afslapning og hygge, placeret der, hvor det gamle cafeteria var, siger han og illustrerer med sine hænder, hvor gæsterne snart vil kunne nyde roen.

En masse forskelligt arbejde skal udføres. Foto: AVISEN

En anden nyhed, som Falkenby er tydeligt begejstret for, er tilføjelsen af et helt nyt bassin i badelandet.

– Der kommer et nyt babybassin. Vandpumpen ved rutsjebanen skal forsyne det, forklarer han og detaljerer, hvordan det nye bassin vil blive integreret i det samlede vandlandskab.

Han kan også afsløre, at den gamle rutsjebane får en stor opdatering.

– Den gamle, store rutsjebane bliver skiftet ud. Den nye bliver med en højere hældning, hurtigere, og så vil der være mulighed for at vælge mellem tre forskellige temaer, siger han, og tilføjer, at disse temaer kan opdateres løbende, hvilket vil tilføre badelandet en dynamisk og fornyelig attraktion, forklarer Falkenby.

Peder Tind, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, deler også sine tanker om opdateringerne, især omkring terapibassinet.

– Der er mange borgere, for hvem det er afgørende for deres helbred. Det gør det enormt vigtigt for mig at følge tæt med i renoveringsprocessen. Det er meget tilfredsstillende at se, at arbejdet skrider fremad som planlagt, siger han med en følelse af tilfredshed over fremskridtet.

Jacob Falkenby, Peder Tind og Kasper Findahl. Foto: AVISEN

Tind suppleres af Jacob Falkenby, der anerkender de udfordringer, der har været med logistikken omkring midlertidig genhusning af terapibassinets brugere:

– Det har krævet en betydelig indsats at sikre, at alle vores brugere blev genhuset på tilfredsstillende vis. Det har optaget meget af min tid, men det var afgørende, og jeg er stolt over, at vi har klaret det, forklarer han, hvilket understreger både kompleksiteten og vigtigheden af at vedligeholde brugernes tillid og velvære gennem overgangsperioden.

Et af de nye tiltag i terapibassinet, som brugerne vil bemærke, er installationen af et yderligere omklædningsrum. Dette vil forbedre faciliteternes tilgængelighed og brugervenlighed. Derudover gennemgår bassinet en generel modernisering, hvilket vil opdatere det til at imødekomme nutidens standarder. Disse forbedringer vil ikke kun opfriske bassinets udseende, men også sikre, at det lever op til de nuværende forventninger for brugerne, der bruger det til blandt andet genoptræning.