https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

På Sct. Knuds Skole i et lokale blev der afholdt et møde om såkaldte puff-bars og andre nikotinprodukter i børn og unges liv. Arrangementet var et samarbejde mellem Fredericia Kommune, Fredericia Friskole, Fredericia Realskole og Sct. Knuds Skole & Børnehave.

Puff-bars er et stigende problem i Fredericia Kommune, og derfor var der taget initiativ til mødet.

– Vi er glade for det store fremmøde på omkring 80 forældre, og det er vigtigt at oplyse forældrene om disse meget nikotinprodukter, som er et landsækkende problem. Det gælder også i Fredericia i vores fritidsmiljøer og på alle vores skoler. Vi tager problemet alvorligt og appellerer til forældrene om at tale med deres børn og unge om det. Dette er det første møde, og der vil også være møder på folkeskolerne samt et møde for de unge på UH. Jeg håber, at så mange som muligt vil deltage, så vi kan sprede budskabet bredt, siger Pernelle Jensen, formand for unge- og uddannelsesudvalget.

Mødet fokuserede på puff-bars, som er en ny trend blandt unge. Disse e-cigaretter er ulovlige i Danmark og indeholder en stor mængde nikotin.

– De har dejlige smage, men indeholder meget nikotin i forhold til normale cigaretter. Det er en sødnikotin, og børn kan godt lide slik, så what’s not to like, sagde leder af Fredericia Fritid og Ungdomsskole, Min Christensen.

Mads, læge og faglig konsulent, bemærkede, at han ikke er så bekendt med puff-bars, da hans børn er for gamle til at bruge dem. Dog er han bekendt med tyggetobak og nikotinposer fra efterskoler.

– Når man udsættes for det i store mængder, er det alvorligt. Det påvirker indlæringsevnen og øger risikoen for angst og depression. De nye puff-bars er en form for sliknikotin i min verden. De sælges på Instagram og TikTok, og det er ulovligt at sælge dem i Danmark. Der er nedsat en kontroltaskforce for at sikre bedre kontrol med ulovligt salg, forklarede han.

Maiken Feddersen fra tandplejen i Fredericia forklarede, at hun har set skader på tandkødet hos unge, især som følge af brugen af snus. Hun har talt med de unge om snus, og de ønsker alle at have flotte tænder, men de vil også være en del af fællesskabet.

Helle og Rasmus fra gadeteamet i Fredericia Kommune delte deres observationer omkring de unges adgang til puff-bars og snus.

– Man kan tage det uden at blive opdaget, da det ikke lugter. Vi kan se og høre fra de unge, som vi taler med, at de nemt kan skaffe puff-bars. De fortæller, at de bare kan sende en besked på Snapchat. Vi tror, at vi kender vores unge, men de tænker ikke altid over konsekvenserne. De vil gerne være en del af et fællesskab, sagde Helle.

Hun nævnte også et eksempel med en pige, der angiveligt tilbyder at give et blowjob i bytte for et nikotinprodukt. Dette viser, hvor alvorligt problemet er, og hvor langt de unge kan gå for at skaffe sig disse produkter.

Efter oplægget fra gadeteamet blev der åbent op for spørgsmål. Blandt andet blev der spurgt om, hvordan man som forældre kan holde øje med, om ens barn køber eksempelvis puff-bars. Om man skulle være opmærksom på transaktioner på MobilePay eller om man skulle holde øje med kontanthævninger. Til det blev der svaret, at man kunne holde øje med om de samme beløb ofte sendes på MobilePay, og at man kunne holde øje med, om der ofte hæves kontanter og så spørge ens barn ind til, hvad de er til.