Næstformand i Senior- og Socialudvalget i Fredericia, Kirsten Hassing Nielsen (C), er stadig særdeles opmærksom på det udskældte bosted Kobbelgården, der lige har fået ansat en ny leder pr. 1. august, men til gengæld også anmærkninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tidligere på året blev lederen af Kobbelgården 3, Holger Torp, afskediget. Det skete efter en gensidig aftale, og nu har det udskældte bosted, der har været i vælten siden december 2023, fundet en ny leder. Valget er faldet på Mette Guldbrand fra Vejle, som bliver ny områdeleder for botilbud og handicap i Fredericia Kommune, og dermed også har med Kobbelgården 3 at gøre.

– Jeg glæder mig over, at der er en ny leder på Kobbelgården, og det kan få stedet på rette køl igen. Derfor er det godt, at det er på plads, og der er ingen tvivl om, at jeg forventer, det giver medarbejderne en noget mere stabil hverdag, siger Hassing.

Selvom der nu er forholdsvis ro på Kobbelgården, dukkede der forleden en tilsynsrapport op fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der kom med anmærkninger.

– Der er stadigvæk nogle ting at være opmærksomme på på Kobbelgården. Jeg tænker, vi har løbende opmærksomhed på det i udvalget, og jeg tænker, vi får en orientering på næste udvalgsmøde om, hvad status er, og hvordan man arbejder med de opmærksomhedspunkter, siger Kirsten Hassing.

Kirsten Hassing Nielsen (C). Foto: AVISEN

Noget andet nyt er, at en analyse af det specialiserede voksenområde er præsenteret. Fokus har i rapporten været på Kobbelgården.

God rapport

– Der er fremlagt en god rapport fra Komponent, så den er jeg tilfreds med. Der foregår gode ting på Kobbelgården, og der er gang i en positiv udvikling, men der er også kritisable ting, vi skal være opmærksomme på her og nu, forklarer Kirsten Hassing og uddyber, hvad hun finder kritisabelt og vil være opmærksom på:

– Noget af det, jeg tænker, er systematisk i forhold til borgerne og den faglige tilgang til borgerne, at borgerne får det, de har brug for, men også i forhold til medarbejderne og deres arbejdsmiljø. De er blevet slidt af dette forløb, og det forstår jeg godt, og det kræver opmærksomhed. Der har været et stort vikarforbrug, men der er også medarbejdere, som har været i processen med Kobbelgården rigtig længe, så dem skal vi være opmærksomme på. Så er der også i forhold til borgerne, hvor vi trænger til at lave en opsamling på, hvad vi skal være opmærksomme på nu og på sigt, og det, jeg hæfter mig ved, er den faglige tilgang og også kulturen med, hvordan det er gået så vidt, at medarbejderne har følt sig nødsaget til at gå i pressen. Vi skal være opmærksomme på dialogen på alle leder og kanter, og hvordan vi kommunikerer med medarbejderne og det arbejde, der er.

Se på rammer

Kirsten Hassing har flere punkter, som hun har øjnene rettet imod. Blandt andet vil hun fokusere på, at de borgere, som henvises til Kobbelgården 3, er de rigtige i forhold til de rammer, som tilbydes, men samtidig også løbende sikre, at borgerne på Kobbelgården 3 er i de rette rammer.

– Jeg vil kigge på visitationspraksis, og vi skal se, hvad borgerne visiteres til, om de får det, de har brug for, og får den rigtige indsats. Det har jeg brug for at følge tæt i arbejdet. Det handler om kvaliteten, og vi skal være meget skarpe på det. Noget af det, jeg gjorde opmærksom på ved sidste udvalgsmøde, er, at jeg er meget interesseret i, at borgerne får den kvalitet, de har krav på og skal have. Som jeg er oplyst, har der været et par borgere, hvor man er i gang med at revisitere til et andet tilbud, og det er det, vi løbende skal være opmærksomme på, siger Hassing og slutter:

– Læren i denne sag er, at vi ikke har været hurtige nok til at gribe ind. Det har stået på alt, alt for længe. Det er der mange årsager til, men der er stadigvæk ting, som vi skal samle op på og have øjnene vågne for.