I en verden hvor sociale medier og reklamer konstant bombarderer os med billeder af det perfekte liv, kroppe og præstationer, skal vi huske på, at det ægte liv sjældent er så pletfrit. Perfekthedskulturen, med dens ofte urealistiske idealer, kan skabe et uopnåeligt mål, der kan have skadelige effekter på vores mentale sundhed og livskvalitet.

En stræben efter perfektion, kan føre til lavt selvværd og misundelse, hvilket kan forringe den mentale sundhed. Ved at slippe perfekthedskulturen lærer vi at værdsætte egne unikke kvaliteter og fejre vores individuelle succeser. Perfekthedskulturen sætter en høj standard, der ofte er uopnåeligt. Det kan føre til konstant skuffelse og frustration over ikke at kunne leve op til disse idealer. Ved at acceptere ufuldkommenhed kan vi sætte mere realistiske og opnåelige mål for os selv. Forskelligheden er det unikke der giver mangfoldigheden i danskheden.

Fejl og udfordringer er afgørende for personlig udvikling. Når vi er bange for at begå fejl, fordi vi stræber efter perfektion, går vi glip af vigtige læringsmuligheder. Ved at omfavne fejl kan vi lære, vokse og blive stærkere individer som menneske. Når man fokuserer på at nå et uopnåeligt ideal, glemmer vi ofte at nyde processen og de små øjeblikke af lykke undervejs. Livet handler om rejsen, ikke kun destinationen.

Perfekthedskulturen kan skabe ubalance i vores liv, hvor vi bruger for meget tid og energi på at opnå perfektion på ét område (f.eks. arbejde, udseende), mens vi forsømmer andre vigtige aspekter (f.eks. familie, fritid, selvpleje).

I Liberal Alliance ved vi ingen er perfekte, heller ikke politiker, vi ved du kan godt og vi kan godt. Ja, der skal ydes en indsats, sådan er livet. At slippe jagten på perfektion er også frihed, friheden til at være sig selv. Ingen behøver ikke at sætte lavere mål eller undgå at stræbe efter forbedring. Ufuldkommenhed er en naturlig og værdifuld del af den menneskelige oplevelse.

Omfavn ufuldkommenheder, lev et autentiske, tilfredsstillende og lykkelige liv. Livet kan ikke fotoshoppes, det kan politik heller ikke.

I Liberal Alliance føler vi os ikke bedre end andre, vi giver dig friheden til at bestemme over eget liv ved at rydde op i regeltyranniet, med din hjælp, tips og ideer, ung som ældre via input på facebook eller gør som mange andre i Fredericia meld dig ind og deltag i vore medlemsmøder, sæt mennesket først i lokalpolitikken.

Liberalisme giver mulighed for individualismen, en ret vi alle er født med, uanset religion, seksualitet, hudfarve og andet der skaber fordomme. Glem præstationssamfundet, påbudssamfundet, forbudssamfundet, glem utilstrækkelighed. Du kan godt, med de 3 ord som målepunkt. Dyrk din passion, udlev din fantasi og potentiale, følg dit hjerte og realistiske mål.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia.