En solrig april har resulteret i rekordhøj strømproduktion fra danske solceller. Green Power Denmark oplyser, at solceller på marker og hustage i april måned producerede mere end 406 GWh strøm, hvilket er 55% højere end niveauet i april 2022 og 40% mere end den tidligere rekordmåned, juni 2022. Denne strømproduktion fra solceller er nok til at dække årligt elforbrug for 100.000 husstande.

Solceller producerer mest strøm, når vejret er køligt og solrigt, som det har været i april. Samtidig har der inden for det seneste år været opført mange nye solceller på marker og tage. Thomas Aarestrup Jepsen, direktør for vedvarende energiproduktion i Green Power Denmark, udtaler: “Solceller giver nu et væsentligt bidrag til elproduktionen. Det er godt for klimaet, og det er godt for forbrugerne.” Solceller producerer mest strøm midt på dagen, når virksomheder arbejder for fuld kraft. På nogle dage leverer solcellerne så meget strøm, at det presser elprisen ned, hvilket gavner både virksomheder og almindelige forbrugere.

April måned bød også på flere nye dagsrekorder. Den 21. april producerede solcellerne 19,1 GWh, og alle top-5 dage med mest solproduktion ligger i uge 16 i år. I 2022 dækkede solenergi 6% af Danmarks totale elforbrug. Energistyrelsen forventer, at solproduktionen stiger til 10% af elforbruget i 2023. Rekordproduktionen kommer på baggrund af opførelsen af mange nye solcelleanlæg i 2022. Den samlede solcellekapacitet er i dag 3,3 GW, sammenlignet med 1,9 GW i starten af 2022.

Opførelsen af solcelleanlæg sker dog i en lavere hastighed end tidligere på grund af stigende omkostninger til materialer, jord og tilslutning til elnettet. Derudover udestår en række politiske beslutninger, herunder en national solcellestrategi, beslutninger om energiparker på land og fremtidig beskatning af landbrugsjord med vedvarende energianlæg.

Thomas Aarestrup Jepsen opfordrer til hurtige politiske beslutninger for at sikre opførelsen af flere solcelleanlæg og understreger vigtigheden af den grønne omstilling, klimaet og forbrugerne.