Bethel var engang et krigsskib – nu emmer skibet af fred og fornøjelige oplevelser, når det besøger danske havne. Kom ombord og se dig om!

Sømandsmissionens historiske skib, Bethel, gæster Fredericia fra den 3.-8. juni. Det sejlende sømandshjem byder velkommen og glæder sig til at møde alle interesserede. Ombord er der hyggeligt og plads til at tale om alt mellem himmel og jord!

– Vi viser gerne rundt på skibet og tager en snak over en kop kaffe. For den, der har brug for en samtale om livets udfordringer, har medarbejderne også tiden til det. Besætningen består ikke kun af lønnede, men også af frivillige, siger sømandsmissionær Niels Rasmussen, som er ombord i Fredericia.

Om skibet Bethel
Bethel hed oprindelig Romsø Y302, og skibet blev søsat den 31. maj 1969. Det udgik af Søværnets tjeneste den 21. marts 2007, hvor det blev købt af Sømandsmissionen. Så efter mange års aktiv tjeneste i Søværnet fortsatte skibet i civil tjeneste uden våben.

Romsø Y302 var et inspektionsskib med blandt andet søredningsopgaver. Efter ombygning på Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri var det sejlklart, nu som Bethel.

Siden Sømandsmissionen overtog skibet, er det løbende restaureret og vedligeholdt. Bethel blev ombygget i 2010, så fordækket blev overdækket. I 2011 blev det yderligere ombygget, så bakken ved stævnen på skibet nu strækker sig helt hen til styrehuset. Og siden er der sket en del, men skibet er i god stand og i store træk holdt tro mod sin historie.

Bethel har også tænkt på miljøet. Et erhvervet nox-certifikat understreger, at skibet ikke udleder farlige stoffer. Desuden er forbruget af brændstof reduceret.

I Søværnets tjeneste var Romsø et skib af Barsø-klassen – det var Søværnets orlogskuttere. Y-kutterne var Flådens skibe, og der blev bygget i alt ni enheder på Svendborg Skibsværft i perioden 1969-1973. De erstattede de tidligere kuttere, som Søværnet havde anskaffet før, under og efter 2. Verdenskrig.

Skibene var oprindeligt bestykket med to 20 mm maskinkanoner, som efterfølgende blev udskiftet med to 12,7 mm tunge maskingeværer. Skibene var designet primært til farvandsovervågning og søredning i de danske farvande. Kaldesignal for Romsø var OVNJ.