Socialistisk Folkeparti stemte for et svært budget

0

Socialistisk Folkepartis Connie Maybrith Jørgensen har været med til at indgå sit andet budgetforlig i træk i Fredericia. Et budget, der var nødvendigt, men hun ved, at nu venter regningen. Hun håber samtidig, at partierne er klar på at se på udvalg og den politiske struktur igen.

I september blev budget 2024 landet i Fredericia. 19 ud af 21 byrådsmedlemmer stemte for. Det eneste parti, der ikke var med, var Dansk Folkeparti. Det brede forlig var vigtigt for parterne.

– Det vi kan gøre er løbende at følge op og se, hvordan det ser ud i virkeligheden, hvor medarbejderne og borgere mødes, og ikke i administrative lokaler eller i byrådssalen, og se hvad der sker i samfundet, siger Connie Maybrith Jørgensen.

Selvom SF er med i forliget, er alt ikke fryd og gammen for Connie. Hun peger på, at der er plads til forbedringer på blandt andet børne- og skoleområdet.

– Når nu budgettet ser ud som det gør, har Christiansborg en stor aktie i det, hvis vi skal følge det, vi har lagt op til i visionerne, at der er områder, vi skal investere godt og grundigt i, og derfor hilser jeg velkommen, at der er fundet penge til en analyse af børne- og skoleområdet, ledelsesstrukturen, som det er kaldt i budgetforligskonteksten. Der er ingen tvivl om, at vi har udfordringer der. Der er for få, der får en ordentlig uddannelse, og vi har forskellige problemstillinger i byen lige nu, hvilket leder mig hen på med stor tilfredshed, at det er lykkedes at få en fritidsklub indenfor Voldene.

SF ønsker en folkeskole i centrum

Socialistisk Folkeparti er meget tilfredse med, at der kommer en fritidsklub i centrum, men partiet ser også gerne en folkeskole i Kanalbyen. Hellere det end et campus, siger hun.

– Vi har ingen kommunale skoler indenfor Voldene, og det kan man have alle mulige holdninger til – man kan sagtens cykle ud, men jeg synes, at vi har fået en skabt en by, hvor det kræver en pæn høj indtægt, hvis man vil have sit barn i skole inde i byen og dermed har råd til at sende sit barn i privatskole, siger SFs byrådsmedlem.Vi har tre privatskoler indenfor Voldene, og det er sigende. Der er også problemer med, at der foregår ting og sager i byen, der ikke er hensigtsmæssige. Det håber jeg, at et tiltag med en fritidsklub dæmmer op for, siger Connie Maybrith Jørgensen og slår fast:

– I SF vil vi gerne have en folkeskole indenfor Voldene, det giver mere mening for os end at tænke campus. Vi skal have en rigtig fin folkeskole i Kanalbyen, hvis det står til os.

De økonomiske oversigter er stadig usikre

Der er blevet sparet, hvor der kan spares. Derfor har det været et svært budget at lande, og uforudsete udgifter er dukket op. Senest har man opdaget et meget højt vikarforbrug i ældreplejen, som skal skæres ned. Forvaltningens forventning er, at der ikke dukker flere uforudsete udgifter op. Den køber Connie Maybrith Jørgensen ikke.

– Ad flere omgange har vi fået at vide, vi er ved at være der, når det kommer til en god økonomisk oversigt, men det tror jeg stadig ikke, vi er, så vi skal have en buffer, og i SF er vi rolige selvom vi sprænger rammer, det vigtige er, at vi får sikret børnene og familier, så det ikke er hele deres liv, der spoleres, og så lider vi under, at vi ikke har tilbud til dem, da vi har sparet dem sønder og sammen ud af byen, siger Jørgensen.

Connie Maybrith Jørgensen ønsker også, at man får set på udfordringerne på vikarområdet, og set på, hvorfor sygefraværet er så højt.

– Det kommer der en regning for nu. Den må vi forholde os til. Fredericia er ikke stor nok til at have de forkromede tilbud, det må vi erkende, men i samarbejdet med de andre kommuner, kunne man lave noget, så vi havde en en større aktie i, hvad der foregår på senior- og handicapområdet, hvor der også laves en analyse. Hvis man læser forligsteksten, så kan jeg have nogle meninger om det. Det, der bekymrer mig er man ikke tager fat i det, eksempelvis i det store vikarforbrug på senior- og handicapområdet, hvor man tydeligt kan se hvilket botilbud, der har det største vikarforbrug. Hvorfor interesserer det os ikke, og hvorfor interesserer det høje sygefravær os ikke?, siger hun og tilføjer:

– Jeg har spurgt en politisk kollega om det, og svaret var, at det er der, de vanskelige borgere bor, og det er også rigtigt, men bor de så de rigtige steder? Kigger man på historien ved man godt, at en del af de borgere, der blev flyttet ind der, dem køber vi tilbud til udenbys fra, fordi rammerne er forkerte. Vi har bøvlet med det i årevis, og vi tager ikke fat om nældens rod og siger: Det her er fejlslagen, og kunne man lave noget andet i de andre bygninger i stedet for at insistere på, at de skal være velegnet til borgere, der ikke kan tage hensyn til hinanden? siger hun.

Der er andre steder i kommunen, hvor de gør det bedre, der skal man kigge hen, mener SF’eren.

– Jeg er med på, at det er en god ide at kigge på fagligheden og sikre, at medarbejderne får den uddannelse de skal have, men hvis vi ikke kigger på rammerne, så kan man se på Ullerupdalvej, hvor sygefraværet er meget lavere, og det kan ikke alene handle om, at borgerne har færre forhindringer. Det kan have noget med rammerne at gøre, fordi de er borgere, hvor nogen af dem ikke havde problemer, før de boede på den måde, og hvis vi ikke tør røre ved det, kan man blive ved og ved.

Problemet for Connie Maybrith er ikke, at man tror, at man gør det rigtige og bliver ved med det. For hende er problemet et andet sted. Det handler om den løbende store udskriftning af personale.

– Nej, et af problemerne er udskiftningen, der har været på ledelsesniveauet i Fredericia Kommune. Det har givet ledelsesproblemer, og det har ikke været meget på handicap, men det har det været på direktionsniveau, og det med at have været der længe nok til at have indblik i, hvad der foregår, og det er bydende nødvendigt, at vi som politikere landede forliget og vi er venner alle sammen, og det var godt. Stort set var alle med, og nu venter arbejdet. Vi svigter vores borgere og personale, hvis vi ikke holder fokus på det, og virker det så? Eller fjerner man bare pengene fra budgetterne og overlader balladen til medarbejderne?, spørger SF’eren.

Et muligt tiltag, set fra Connie Maybrith Jørgensens synspunkt, vil være at ryste posen i byrådet. Hun mener, at flere har siddet på en bestemt post for længe.

– Jeg vil tillade mig at sige, at det har de været, uanset hvilket parti, vi taler om, så har de været meget grundige med at kigge på høringssvar, og det betyder noget, men der hvor vi er udfordret også er, at der er nogen, nu risikerer jeg nok at få lidt bank, for det jeg siger, men der er nogen som sidder for længe i byrådet og i de samme udvalg, måske kunne det være godt at røre i gryden, så der kommer friske øjne på, så man ikke selv skal vurdere noget, man måske selv synes er en god ide, som man selv har bakket op om for at få indført. Det kunne jeg godt tænke mig. Og at man overvejer dem, man vælger til at sidde i et udvalg, også er nogen, der har forudsætninger for det, forklarer hun.

I Fredericia har man pt. ni udvlag, samt to såkaldte § 17, stk. 4-udvalg. Det er over landsgennemsnittet, og et punkt, hvor man kan skære ned i Fredericia, hvis det står til Connie Maybrith Jørgensen.

– Jeg tænker generelt, vi har for mange udvalg, og det ved folk godt, at jeg mener. Jeg håber, at man næste gang man konstituerer byrådet kigger på, og så tænker jeg, at en selvransagelse i partierne vil være godt. Man skal prøve at se på, hvad man har været med til, hvor længe har man siddet der og hvad man har taget af beslutninger, fordi det giver blokeringer. Jeg hader, når nogen har sagt, at det jeg har lavet for et par år siden, ikke er relevant længere, men sådan er det, og det må man leve med, også i politik og det håber jeg vi kan nå frem til, slutter hun.