I en reaktion på den nylige dom mod advokatfirmaet Bech-Bruun, hvor firmaet blev dømt til at betale en bøde på 400 millioner kroner i den såkaldte udbytteskandalesag, giver Connie Maybrith Jørgensen fra SF i Fredericia sin holdning til kende. Hun udtrykker bekymring over samarbejdet med et firma, der har handlet samfundsundergravende.

Connie Maybrith Jørgensen understreger nødvendigheden af at drøfte og reevaluere kommunens forhold til Bech-Bruun. Hun påpeger samtidig, at kommunens samarbejdspartnere skal leve op til et minimum af lovmæssige og moralske standarder og foreslår en bredere diskussion i Kommunernes Landsforening (KL) om etiske krav til advokatvirksomheder, kommunen samarbejder med. Hun kaster lys over en dybere problematik vedrørende valg af juridiske samarbejdspartnere og etiske standarder i offentlige kontrakter.

– Vi skal overveje, om det er et firma, vi har lyst til at bruge; når det er sagt, kan jeg være i tvivl om, andre firmaer vil have en bedre moral. Jeg vil have sagen undersøgt. Det er sikkert. Jeg synes virkelig, at Bech-Bruun har handlet samfundsundergravende. Vi skal klart overveje at finde en anden mulighed som advokat, men jeg kan være i tvivl om, andre virksomheder ikke også ville tage den type kunder og sager, som Bech-Bruun har taget her, hvor de har været behjælpelige med at hjælpe kunder med skatteunddragelse, siger Connie Maybrith Jørgensen (F).

Connie Maybrith Jørgensen overtog posten i økonomiudvalget efter Ole Steen Hansen (A) og nu får hun mulighed for at drøfte sagen om valg af advokater, og den aktuelle sag, men hun er ikke sikker på, at det rykker noget. Ikke fordi, at hun ikke tror på sine kolleger, men fordi det vil være svært at finde et firma, der ærligt kan sige, at man ikke tager sager med rådgivning om skatteunddragelse.

– Det kan være svært at finde et advokatfirma af samme kaliber, som ikke også vil hjælpe andre kunder med sammenlignelige problemstillinger og er med i den slags aktiviteter. Vi kunne måske tage sagen op i KL og se på et samlet krav til de advokatvirksomheder, vi arbejder med, og i den forbindelse stille krav til, at de ikke arbejder på sager, hvor de hjælper kunder med skatteunddragelse, siger hun og tilføjer:

– Vi skal klart forholde os til, hvilken virksomhed vi samarbejder med. På samme måde som vi gerne vil have klausuler, når vi har opgaver i udbud, hvor vi ønsker ordnede forhold hos håndværkere. Vi skal stille de samme krav til advokatfirmaer. De skal grundlæggende bare have orden i penalhuset. Jeg tror, at hvis man gravede i det her, så bliver det svært at finde et revisions- eller advokatfirma, der ikke påtager sig opgaver med skatteunddragelse.

Connie Maybrith Jørgensen slår fast, at det her kræver en bredere løsning end, hvad man kan lokalt.

– Vi skal drøfte sagen i Fredericia nu og overveje, om vi skal gå videre til KL. Vi står stærkere samlet, hvis vi går sammen i hele landet om det her. Jeg tror desværre, at vi ser denne type af opgaver hos mange andre advokatfirmaer også.

Læs også