Tak til de fem råd for at have igangsat denne vigtige debat om tilgængelighed i Fredericia kommune. Det er opmuntrende at se, at Udsatterådet, Folkeoplysningsrådet, Handicaprådet, Seniorrådet og Idrætsrådet er gået sammen for at italesætte behovet for tilgængelighed og dermed yderligere være med til at fremme tilgængeligheden for borgerne i vores kommune.

Tilgængelighed er et centralt emne, der ikke blot handler om fysiske barrierer, men også om at imødekomme behovene og ønskerne hos alle vores borgere. Socialdemokratiet vil i den grad lytte til jer, se jer og i samskabelse handle på tiltag der gør byen mere tilgængelig.

Det er nemlig afgørende, at vores offentlige rum og faciliteter er tilgængelige for alle borgere. Dette inkluderer evt. ordentlige parkeringsforhold, barrierefri adgang til bygninger og offentlige transportmidler samt kørestols- og rollatorvenlige nedgange.

Vi bør gøre brug af moderne teknologier som teleslynger og mikrofoner for at lette kommunikationen og forståelsen. Dette vil gøre en positiv forskel i hverdagen for mange borgere. Vi er åbne for velfærdsteknologien og følger denne udvikling tæt så den bruges sammen med de har brug for denne og ikke mindst sammen med vores sundhedspersonale.

Digitaliseringen af vores samfund bør ikke udelukke nogen. Vi skal sørge for, at hjemmesider, apps og digitale tjenester er let tilgængelige og brugervenlige for alle. Dette inkluderer også støtte til dem, der har brug for hjælp til at bruge IT-værktøjer – og at man fortsat skal kunne mødet et rigtig ”levende” menneske der kan rådgive for de der ikke har let ved de digitale løsninger. Vi anerkender dog at det ikke er en let opgave da digitaliseringen har en vældig fart og det kan være svært at følge med i og endda måske styre i den hastighed som digitale løsninger indføres.

For at opnå ægte inklusion er det vigtigt at arbejde med kommunikation og oplysning. Dette kan hjælpe med at overvinde fordomme og skabe forståelse for behovene hos borgere med særlige krav.
Vi skal se på, hvordan vores sundhedssystem kan være mere følsomt over for forskellige behov og uddanne sundhedsfagligt personale til at håndtere sårbare grupper bedre. Et frivilligt tilbud til støtte i mødet med sundhedsvæsenet kunne være en god idé.

Det er afgørende for Socialdemokratiet at inddrage vores borgere i beslutningsprocessen og lytte til deres bekymringer og forslag. Dialog og samarbejde på tværs af samfundet vil altid hjælpe med at omsætte gode intentioner til konkrete forbedringer.
Det er ikke alt vi kan ændre med et snuptag, det kræver netop som rådene peger på dialog og samarbejde, og vi vil meget gerne mere af det. Dette naturligvis for at gøre Fredericia kommune mere tilgængelig og inkluderende for alle borgere i vores kommune. Vi ser frem til at fortsætte dialogen og drøfte de forslag, som I har præsenteret i jeres konstruktive og relevante debat oplæg.
Sammen og i fællesskab kan vi løfte vores by til glæde for alle.
På den Socialdemokratiske Byrådsgruppes vegne

John E. Nyborg
Næstformand i den socialdemokratiske byrådsgruppe