Næstformanden i Kultur- og Idrætsudvalget i Fredericia Byråd, David Gulløv (S), var med til ikke at ville bevillige 100.000 kroner i udvalget til Fredericia Triathlon Teams afvikling af de nordiske mesterskaber i triathlon. Den beslutning står han ved, men glæder sig over, at pengene blev fundet på anden vis.

Mandag blev det besluttet, at Økonomi- og Erhversudvalget kunne give 250.000 kroner til afvikling af triathlonstævnet. Med de 50.000 kroner, som Kultur- og Idrætsudvalget ville give til det fra deres pulje, går regnestykket dermed op.

Fredericia Triathlon Team havde gjort det klart, at de skulle bruge 300.000 kroner i støtte fra kommunen til at afvikle stævnet, som de var blevet tilbudt at afholde i stedet for de norske arrangører, der sprang fra. I forhold til budget 2023 er det et år for tidligt at spæde til fra den eventpulje, der blev vedtaget, og der skulle derfor tildeles et ekstraordinært beløb, som fra 2024 kan findes fra en pulje allokeret til den slags event.

Det gav derfor debat, da Socialdemokratiet med et flertal i Kultur- og Idrætsudvalget ikke ville imødekomme ansøgningen om 100.000 kroner, men i stedet indstillede til at ville give 50.000 kroner. På trods af det lykkedes det med bevillingen på 250.000 kroner fra den såkaldte brandingpulje at finde de fornødne midler.

– Det er fedt, og som jeg hele tiden har sagt, så vil jeg gerne triathlon og glæder mig til at se stævnet i Fredericia. Vi havde ikke penge til det i vores udvalg, og derfor er det givtigt for os, at man tager pengene på en anden måde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, siger David Gulløv.

Måden ansøgningen blev imødekommet på i Økonomi- og Erhvervsudvalget var ved at tage 500.000 kroner fra den såkaldte bufferpulje. Spørgsmålet er, hvorfor bufferpuljen ikke kunne komme i spil i Kultur- og Idrætsudvalget.

– Det havde ikke givet mening at gøre. For at holde rammestyringen i udvalget synes jeg det var rigtigt at tage den i Økonomiudvalget, siger Gulløv.

David Gulløv og de to øvrige socialdemokratiske medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget argumenterede med, at man ville opbruge udvalgets pulje for hurtigt ved at give Fredericia Triathlon Team 100.000 kroner. På den anden side laves der nu et indgreb i bufferpuljen, der er til uforudsete udgifter, allerede i januar.

– Vi må stole på, at vi har en bufferpulje, der kan bruges til det den eventuelt skal, men ja, vi kan risikere at stå i en presset økonomi, når vi har færre midler. Jeg synes, at de penge, som tages fra bufferpuljen, og er kommet i brandingpuljen, er givet rigtig godt ud for byen. Det er meget alsidigt det, som der bruges penge på, og det er det fede ved politik, når man kan fremme ting, der gavner alle fredericianere. Er man ikke til sport og triathlon, så er der musikevent i form af dem på cirkelbroen, og er man ikke til det, så er der metalfestivalen, som pengene også går til. Jeg vil gerne have, at vi fremstår som et ansvarligt Kultur- og Idrætsudvalg, og derfor jeg glad for, at pengene blev fordelt som de blev, forklarer David Gulløv.

Nu kan David Gulløv se frem til weekenden den 2. – 3. september.

– Der er en brandingværdi i at sige, at vi har en begivenhed for byen, der skaffer folk til. Jeg har selv oplevet den fede stemning, som der er til sådan et stævne, og er godt for byen, når vi kan afvikle den slags. Vi kommer på landkortet, og det giver samtidig triathlonklubben et plus i forhold til deres vision om at skulle afvikle flere stævner, slutter Gulløv.

Med vedtagelsen af midlerne til Fredericia Triathlon Team fra brandingpuljen, der blev vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget, får alle parter deres ønske opfyldt. Triathlonklubben kan afvikles de nordiske mesterskaber, og David Gulløv fik ikke brugt flere penge end højest nødvendigt fra den kasse, som Kultur- og Idrætsudvalget råder over.