Når skybruddene rammer Fredericia, oplever Oldenborggade ofte alvorlige oversvømmelser. En af byens borgere, Bjarne Engelbrecht, har nu henvendt sig til AVISEN med et forslag til, hvordan man kan afhjælpe problemet gennem bedre gadevedligeholdelse, specifikt omkring kloakristene.

Lørdag i sidste uge ramte endnu et skybrud Fredericia, men denne gang lykkedes det at undgå de ellers frygtede oversvømmelser. Jesper Hansen, ejer af Hotel Gammel Havn, har tidligere fortalt AVISEN, at han ikke er uvant med at tage sagen i egen hånd. Ved varsling om skybrud har han flere gange været ude med kost og skovl for selv at fjerne blade og andet affald, der kunne risikere at blokere kloakristene og dermed skabe problemer for dræningssystemet.

Bjarne Engelbrecht mener, at opgaven med at holde kloakristene fri for affald og snavs kunne blive udført af personer i såkaldte “nyttejobs”. Dermed kan de kommunale medarbejdere, der allerede har ansvaret for gadevedligeholdelsen, blive aflastet.

– Vi arbejder hårdt på at holde vores riste og andre infrastrukturer fri for blokeringer, og vi har kontrolleret, at de fungerer som forventet. Bjarne er især interesseret i, hvordan vi kan forbedre vores gadevedligeholdelse, og hvordan vi kan holde gaderne bedre fri for ukrudt, siger driftschef i Fredericia Kommune, Bo Christiansen.

Bo Christiansen understreger vigtigheden af at være forberedt på alvorlige vejrforhold og tager os gennem nogle af de foranstaltninger, kommunen allerede har på plads:

– Vi har blandt andet nogle faciliteter rundt om i byen, som tjener som nødpladser under alvorligt vejr, for eksempel ved Tøjhuset og i Kanalbyen ved toiletbygningen, siger han.

Fredericia Kommune gør også en aktiv indsats for at oplyse borgerne, når et alvorligt vejrvarsel kommer.

– Udover det, sender vi vores egne advarsler ud, når vi ser et vejrvarsel, for at give folk mulighed for selv at forberede sig, forklarer Christiansen.

Bo Christiansen understreger vigtigheden af at være forberedt på alvorlige vejrforhold og tager os gennem nogle af de, kommunen allerede har på plads:

Fra skybruddet den 26. juni 2023. Foto: AVISEN

Men det handler ikke kun om at være proaktive. Kommunen har også beredskabsplaner for at reagere på dårligt vejr, når det sker.

– Vi har også et beredskab på plads, som er klar til at reagere, når et alvorligt vejrvarsel udstedes. Dette team patruljerer og inspicerer byen flere gange om ugen for at sikre, at alt fungerer som det skal, siger driftschefen.

Et særligt problem under skybrud er affaldet, der ophobes i gaderne og kan blokere kloakristene, hvilket Bjarne Engelbrecht har gjort opmærksom på.

– Udfordringen, som Bjarne beskriver, er alt det affald, der ophobes i gaderne under et skybrud, især når det ledsages af kraftig vind. Grenene, blade og andet affald, der falder ned, kan blokere risterne, og det forhindrer dem i at fungere effektivt, erkender Bo Christiansen.

Men det handler ikke kun om at være proaktive. Kommunen har også beredskabsplaner for at reagere på dårligt vejr, når det sker. “Vi har også et beredskab på plads, som er klar til at reagere, når et alvorligt vejrvarsel udstedes. Dette team patruljerer og inspicerer byen flere gange om ugen for at sikre, at alt fungerer som det skal,” siger driftschefen.

Et særligt problem under skybrud er affaldet, der ophobes i gaderne og kan blokere kloakristene, hvilket Bjarne Engelbrecht har gjort opmærksom på.

– Udfordringen, som Bjarne beskriver, er alt det affald, der ophobes i gaderne under et skybrud, især når det ledsages af kraftig vind. Grenene, blade og andet affald, der falder ned, kan blokere risterne, og det forhindrer dem i at fungere effektivt, erkender Bo Christiansen.

Erhvervsdrivende tog selv sagen i egen hånd ved skybruddet den 26. juni. Ejer af Hotel Gammel Havn, Jesper Hansen med kosten og ved siden af ses Brian Løkkegaard, som blandt andet er medejer af Café Mums. Foto: AVISEN

Byrådsmedlem Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige peger på, at kontrakten med den virksomhed, der i dag står for vejvedligeholdelse i Fredericia Kommune, kan være en central udfordring.

– En af de store udfordringer er kontrakten med virksomheden, der er ansvarlig for vedligeholdelsen. Det ser ud til, at den ikke tilfredsstiller behovet for konstant vedligeholdelse, udtaler Byrgesen.

Byrgesen anser det som kommunens ansvar at sikre ren og ordentlig infrastruktur, særligt efter vejarbejde og byggeri. Han understreger, at det er afgørende at undgå, at affald ender i kloaksystemet.

– Kommunen har brug for at sørge for, at alt er rent og ordentligt. Og det er vigtigt at sikre, at affaldet ikke ender i kloakken, fortæller Byrgesen.

En mulig løsning kunne ifølge Byrgesen være at genoverveje kontrakten med virksomheden, der i dag varetager vedligeholdelsen. Han understreger, at det er essentielt, at ikke blot kloakkerne, men også de rør, der forbinder dem, holdes rene.

– Især når det kommer til rengøring af kloakker, er det vigtigt at sørge for, at de rør, der forbinder kloakken, også holdes rene. Hvis de blokeres, er det ubrugeligt blot at tømme kloakken for sand, forklarer han.

Byrgesen slår fast, at problemet ikke ligger hos de medarbejdere, der har ansvaret for vedligeholdelsen, men derimod i den eksisterende kontrakt. Han erkender, at en revurdering kan medføre øgede omkostninger, men mener, at det er en nødvendighed.

– Jeg mener ikke, at problemet ligger i de medarbejdere, der har ansvaret for vedligeholdelsen. Det er snarere kontrakten, der ikke er tilstrækkelig. Selvom det kan betyde øgede omkostninger, er det noget, vi må se på, konkluderer Byrgesen.

Foto fra skybrud i august 2022. Foto: Martin Ries Fotografi

Karsten Byrgesen har også forholdt sig til Bjarne Engelbrechts forslag om at bruge borgere i nyttejobs til gadevedligeholdelse. Selvom han finder ideen interessant, er han også opmærksom på de potentielle udfordringer, den kan medføre.

– Selvom ideen om at bruge nyttejobs til at håndtere nogle af vores vedligeholdelsesproblemer lyder god, er jeg bange for, at den ikke vil være praktisk, slutter Byrgesen.

Han peger på, at formålet med arbejdsprøvning ikke er at tage jobs fra andre, og at de personer, der skulle udføre arbejdet, sandsynligvis mangler de nødvendige kvalifikationer, som et maskinfører-certifikat.