https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Udvalgsmedlemmer fra Børne- og Skoleudvalget står frem og kommenterer på, at næsten hver femte barn i Fredericias Folkeskoler kan ikke bestå prøven i matematik og dansk. Efter deres mening ligger hovedårsagen i trivsel og manglende skolefinansiering, hvilket sikkert er rigtigt, men det er ikke hele forklaringen.

Nu kan det så undre, at udvalget har den samme formand selv om det gennem årene er gået dårligere og dårligere med undervisningskvaliteten og formentlig miljøet for børnene. Samtidig ”snaker å snaker å …” medlemmerne om, hvor dårligt det går. Hvad med at gøre noget ved problemet?

Er det hele den fredericianske kultur, der er problemet, eller er det blot manglende finansiering?

I min tid med kontakt til folkeskolerne inklusive lærerne igennem flere år har jeg ofte undret mig over lærernes manglende engagement i arbejdet med børnene. Om det skyldes lærerne, ledelsen eller Børne- og Skoleudvalget ved jeg ikke, men det står klart, at det ikke udelukkende er et pengespørgsmål.

Det fredericianske samfund (sammen funderet – fællesskab) har en fælles interesse i, at børnene har en god opvækst og udvikler sig fornuftigt, hvorfor alle må stå sammen om at løse problemerne.

Det foreslås hermed, at forældrene tager ansvar for deres børn og støtter dem i at lære og forstå. Ligeledes opfordres forældrene til at støtte op om lærerne i folkeskolen således, at fællesskabet får børnene engageret i læringen, og forældrene hjælper børnene praktisk med læringen.

Samtidig opfordres kommunalbestyrelsen til at vælge engagerede medlemmer til Børne- og Skoleudvalget og ikke kun ud fra tilhørsforhold.

Det betyder alt i alt, at Fredericia Kommunes borgere opfordres til i fællesskab at hjælpe og støtte børnene i at løfte sig op på et bedre niveau. En del af det kunne være undervisning i og drøftelse af livsfilosofiske problemstillinger, hvor børnene arbejder med at udtrykke egen forståelse og derved øve sprog og formulering og derigennem dybere forståelse af sig selv og omverdenen.

Jeg har undervist i mange år og kunne have lyst til at hjælpe for børnenes skyld.