I Fredericia er samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet blevet en hjørnesten i byens udvikling. Niels Martin Vind (V), byrådsmedlem og medlem af Bosætnings- og Turismeudvalget i Fredericia Kommune, ser Business Fredericia som en afgørende spiller i byens fremgang. Med deres strategiske indsats og tætte samarbejde med både politikere og forvaltning, er de allerede med til at løfte mange opgaver. Nu ønsker Vind at styrke deres rolle yderligere ved at tilføre flere midler, så de kan fokusere endnu mere på at tiltrække nye borgere til byen.

I et interview med Niels Martin Vind understreger han vigtigheden af samarbejdet med erhvervslivet i forhold til byens udvikling. Vind er begejstret for de nye byggegrunde ved Fjordalléen i Trelde og ser det som et resultat af en succesfuld offentlig-privat partnerskab.

Niels Martin Vind (V), Fjordallén i Fredericia.

– Fjordallé skal nu sælges af lokale ejendomsmæglere, og det er godt. Hovedpointen i casen er, at Fredericia Kommune får hjælp af erhvervslivet. Vi løftede ideen ind i budget 2024, og jeg er glad for, at det er lykkes nu med et enigt Bosætnings- og Turismeudvalg og nu et enigt byråd. Der er opbakning til at bruge erhvervslivet her, fortæller Niels Martin Vind.

Vind fremhæver også det daglige arbejde, som Business Fredericia udfører, og hvordan det gavner byen.

– Generelt er det samarbejdet vigtigt, hvorfor vi skal fortsætte med at bruge Business Fredericia, for det virker jo det samarbejde. Når man ser på Business Fredericia, så løser de mange opgaver på daglig basis, hvor de som talerør, mægler, sælger og som diplomater løser opgaver, der i sidste ende er til gavn for Fredericia. Jeg synes, at Kristian (Kristian Bendix Drejer, erhvervsdirektør i Business Fredericia, red.) gør et kæmpe stykke arbejde for Fredericia, som man måske ikke altid ser så direkte, men det virker, og styrker byen, tilføjer Vind.

Han påpeger, at Fredericia Kommune har dygtige medarbejdere, men at der er behov for samarbejde med erhvervslivet for at opnå de bedste resultater.

– Vi har rigtig dygtige medarbejdere i Fredericia Kommune, men de har ofte specialer og interesser for andre områder. Det er en anden type medarbejdere, der ligger i Business Fredericia og i Experience Fredericia. Samarbejdet mellem alle parter, altså erhvervsliv, politikere og forvaltning giver resultater, hvilket kommer borgerne til gavn. Det håber jeg naturligvis også, at arbejdet med Fjord Allé vil give nu. Udvalget med Susanne Eilersen (O) i spidsen har været med hele vejen, og det er godt, at vi arbejder sammen om at få flere til at flytte til Fredericia, siger Niels Martin Vind.

God energi og branding

Samarbejdet med ejendomsmæglere har været særligt frugtbart og fyldt med god energi og nye ideer til salg og branding af byen.

– Vi har afholdt møder med ejendomsmæglerne, og det gav bare en god energi, ideer til salg og branding af byen. Vi kan hjælpe den anden vej med tal, skitser og mange andre ting. De kan noget den anden vej med markedsføring og salg, så det er et godt match. I sidste ende vil det give flere borgere og dermed flere skatteydere. Det kan sådan et samarbejde, og jeg er ikke i tvivl om, at de vil levere. De havde også mange gode ideer til mersalg og meget andet, og så kan ejendomsmæglere jo fortælle den helt rigtige historie om, hvor fantastisk Fredericia er, og hvor skøn Fjord Allé i Fredericia er, siger han.

Samarbejdet med erhvervslivet betyder meget

Niels Martin Vind understreger betydningen af erhvervslivets bidrag til Fredericia.

– Først og fremmest så er det virkelig fest, at det private erhvervsliv altid står klar til at hjælpe og arbejde med i Fredericia. Derfor vil jeg og Venstre også gerne mere end det. Business Fredericia og Kristian løfter allerede mange opgaver, de har virkelig travlt, men jeg tror på, at vi i Fredericia kan opnå gode resultater med deres mindset, siger han og uddyber:

– Det er en anden type medarbejdere, der arbejder i en erhvervsorganisation, og derfor tror jeg også på, at de skal stå for en større del af vores bosætningsindsats. Det vil Venstre løfte ind i budgetforhandlingerne i år. Vi kan også se, når vi ser på Chris Hermansen fra Experience Fredericia, at det virker med en strategisk indsats, når man skal tiltrække virksomheder og kunder til Fredericia, siger han og slutter:

– Både Experience og Business Fredericia rykker for hårdt og leverer. Det må de også gerne gøre for vores bosætning nu, hvor vi også har en god strategi i Fredericia Kommune. Til at starte med ser Venstre gerne, at der tilføres midler, så Business Fredericia kan arbejde med bosætning. Vi kan ikke give Business Fredericia flere opgaver uden at flytte penge derned, men det er en god investering, vi får allerede meget for pengene i forvejen, og jeg er sikker på, at de kan hjælpe os på vej med at få flere til at flytte til vores skønne by.

Samarbejdet mellem Fredericia Kommune og erhvervslivet viser sig at være en stærk drivkraft for byens udvikling, og med de nye initiativer forventes det, at endnu flere vil få øjnene op for de fantastiske muligheder i Fredericia.