Lægedækningen i Region Syddanmark er konstant i fokus for at sikre, at alle syddanskere har adgang til en praktiserende læge. For at understøtte dette arbejde etablerede regionen i 2012 et projekt med særligt fokus på de områder i regionen, hvor lægedækningen er udfordret. Den målrettede indsats har gennem årene medvirket til en god og stabil udvikling af lægedækningen og forlænges nu i yderligere tre år.

Pernelle Jensen (V). Foto: AVISEN

– Flere lægepraksisser står i de kommende år over for et generationsskifte, og her er der brug for projektets gode erfaringer, fortæller formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Pernelle Jensen (V):

– Vi ved, at der i flere klinikker er ældre læger, som er på vej på pension. Men heldigvis bliver flere læger med speciale i almen medicin også uddannet de næste par år. Derfor kan vi med en proaktiv indsats forhåbentlig være med matche de unge nyuddannede læger med ældre afgående læger i yderområderne.

Klæder læger på til et godt liv som praktiserende læge i Region Syddanmark

Rekrutteringsprojektet har siden sin begyndelse søsat en række initiativer for at synliggøre regionens muligheder og gøre det lettere at slå sig ned som praktiserende læge i Region Syddanmarks yderområder.

Initiativerne favner bredt fra sommerferiepraktik for medicinstuderende i lægepraksisser og kurser, hvor kommende praktiserende læger klædes på til at købe en praksis, til konferencer for ældre læger, som gerne vil blive bedre til at tiltrække unge købere til deres praksis. Projektet har også et tæt samarbejde med kommunernes bosætningskonsulenter for at hjælpe lægerne godt på vej til at bosætte sig i nye områder.

Den tætte kontakt og rådgivning til både yngre og ældre læger har givet pote, fortæller Pernelle Jensen:

– Rekrutteringsteamet er efterhånden blevet et velkendt fænomen blandt yngre læger, som gerne vil finde en praksis, og blandt ældre læger, der gerne vil sælge deres praksis eller finde en ny kollega. Der er generelt også stor tilslutning til teamets arrangementer og kurser. Derfor er det helt naturligt at forlænge projektet og fortsat prioritere indsatsen for at skaffe læger til yderområderne.

Der afsættes 4,5 mio. kr. pr. år til rekrutteringsindsatsen.

Forlængelsen af rekrutteringsprojektet skal endeligt godkendes på regionsrådsmødet 24. juni 2024.