Fredericia Kommune flyttede sidste år deres medarbejdere, som havde til huse på Gothersgade 20b, til Sct. Joseph. Denne flytning har kostet kommunen et millionbeløb.

Medarbejdere i Fredericia Kommune havde tidligere deres gang i øveretagerne på Gothersgade 20b, som Fredericia Kommune sidste år udbød til salg. I den forbindelse skulle medarbejderne fraflytte ejendommen for at gøre plads til salget, som dog i første omgang fejlede. BJ Ejendomme, der havde købt bygningen for 20 millioner kroner, havde ikke modtaget et fyldestgørende udbudsmateriale. Salget blev derfor annulleret, og en ny udbudsrunde skal igangsættes, før et eventuelt salg kan gennemføres.

For at imødekomme planerne om salg blev de kommunale medarbejdere flyttet til Sct. Joseph-bygningen, som Fredericia Kommune også ejer. Også ansatte, der tidligere var baseret på Uddannelsescentret, blev flyttet til Sct. Joseph. Det har medført en betydelig udgift for kommunen, oplyser René Olesen, som er direktør for vækst, teknik og klima.

– Til dato er der brugt 2.154.207 kr. på flytningen og den nødvendige klargøring, oplyser Olesen.

Forud for flytningen har kommunale medarbejdere potentielt været udsat for et indeklima, der kunne skade dem. En aktindsigt viser, at indeklimaet har været et emne hos Arbejdstilsynet, og at bygningen indeholder skadelige stoffer. René Olesen bekræfter, at medarbejdere har klaget over migræne og andre relaterede symptomer som følge af indeklimaet.

Aktindsigten afslører også, at det ikke har været muligt at benytte alle flugtveje.

– Der er som minimum to åbningsvinduer i hvert kontor. Vi er ikke bekendt med nogen kontorer, hvor begge vinduer ikke er funktionsdygtige, forklarer René Olesen.

I samme aktindsigt fremgår det, at der er alvorlige konstruktionsmæssige skader på beslagene, som holder vindueselementerne på plads. Det betyder dog ikke, at der er fare for nedstyrtning.

– Det er kommunens vurdering, at der ikke aktuelt er fare for nedstyrtning. Det er dreje-/kip-vinduer, som åbner indad, så i givet fald vil de falde ind i kontoret. Der er ikke konstateret fejl på vinduernes hængsler. Det er vinduesrammen, der enkelte steder har sat sig, siger René Olesen.

Juridisk vurderede Fredericia Kommune, efter salget til BJ Ejendomme, at udbudsmaterialet havde været mangelfuldt. Køberen blev efterfølgende informeret om dette. Forholdene omkring bygningen har byrådet dog været orienteret om, oplyser Olesen.

– Byrådet er generelt blevet orienteret om, at forvaltningen vurderede, at det ville være forbundet med betydelige omkostninger at renovere bygningen, hvorfor et frasalg blev anbefalet, siger René Olesen.

Fredericia Kommune fraflyttede Gothersgade 20b i uge 43 tilbage i 2023. Flytningen har indtil videre kostet 2.154.207 kroner, oplyser René Olesen.