Folkeskolen i Fredericia er udfordret, og der skal handling til. Vi mener dog, at et ensidigt fokus på blot at tilføre området flere midler ikke er nok.

F.eks. er der journalister, som bliver ved med at skrive, at ”Fredericia Kommune driver et af landets billigste skolevæsener”. Vi ved ikke, hvor de har de oplysninger fra, da Indenrigsministeriets tal placerer os som nummer 40, når vi kigger på udgiften til skoleområdet inklusiv specialskole. Så der er mange kommuner, som bruger langt færre penge end os.

Pernelle Jensen (V). Foto: AVISEN

I virkeligheden er beløbet brugt pr. elev heller ikke interessant, hvis ikke det anvendte beløb sættes i sammenhæng til resultatet. Vi er fx nysgerrige på, hvorfor det er, at Kolding kommune – som er den billigste kommune – ligger højere på karaktergennemsnittet end Fredericia.

For Venstre handler det ligesom meget om, at vi skal sætte en politisk retning for vores folkeskole. Vi synes, der skal mere fokus på de boglige fag som dansk og matematik. Det er fint også at indføre flere praksisfaglige fag, men det skal ikke være på bekostning af de boglige fag eller med den begrundelse, som der ofte bliver brugt – at undervisningen ikke fanger eleverne. Alt kan ikke være lige spændende altid. Folkeskolens opgave er også at danne barnet til ungdoms- og voksenlivet og her vil der også være opgaver, som man skal lave, uanset om de er spændende eller ej.

Niels Martin Vind. Arkivfoto.

Og nej, vi er ikke imod praksisfaglige fag, men vi skal også lave en folkeskole til de mange, for hvem det betyder noget, hvilket karaktergennemsnit man kommer ud af folkeskolen med for at kunne komme videre på vejen mod drømmeuddannelsen og drømmejobbet. 

Pernelle Jensen

Umanaksvej 2

7000 Fredericia

Byrådsmedlem, Formand for Unge- og Uddannelsesudvalget (Venstre)

Niels Martin Vind

Herthavej 3

7000 Fredericia

Byrådsmedlem (Venstre)