Fokus på trivsel er almen kendt på landets gymnasier, særligt i en tid, hvor eksaminerne er tæt på. På Gymnasiet HTX Lillebælt forsøger man med tiltag på at lette byrden fra elevernes skuldre ved at skabe transparens med undervisningen.

Hvert år trækkes der en række vilkårlige fag, som eleverne skal til afgangseksamen i. Efter offentliggørelsen ved eleverne, hvad de skal læse op på. Derfor går landets elever – og måske også forældre – en potentielt presset og bekymrende tid i møde.

Tallene viser, at eleverne i Fredericia Kommune ofte kæmper med oplevelser af pres og bekymring – både generelt og i forhold til karakterer.

På tabellen nedenunder fremgår de forskellige gymnasier i Fredericia Kommune, og hvad trivselsmålingen for pres og bekymring er på de enkelte skoler. Målingen foregår på en skala fra 1-5, hvor 5 er et udtryk for, at eleverne sjældent oplever pres og bekymring – mens 1 er et udtryk for, at de ofte oplever det.

InstitutionTrivselsmåling (pres og bekymringer)
EUC Lillebælt2.5
Fredericia Gymnasium (STX)2.4
Fredericia Gymnasium (HF)2.6
IBC International Business College Fredericia (HF)2.8
IBC International Business College Fredericia (HHX)2.6
Rektor på HTX, Lars Hansen

For at få en bedre forståelse af, hvordan eleverne på Gymnasiet HTX Lillebælt håndterer pres og bekymringer i forbindelse med eksamensperioderne, har AVISEN talt med skolens rektor. Lars Hansen, som har mange års erfaring i uddannelsessektoren, deler sin indsigt i de udfordringer, som gymnasieelever står overfor, og hvordan skolen arbejder målrettet på at skabe et støttende miljø for dem. Hans perspektiv giver et dybere indblik i de strategier, der anvendes for at hjælpe eleverne med at navigere gennem deres akademiske og personlige stressfaktorer.

– Jeg har kigget på det, og jeg tænker, at gymnasieelevers pres og bekymringer er en velkendt udfordring i hele Danmark. Det er ikke usædvanligt i Fredericia-området. Vi får oplysninger igennem en trivselsundersøgelse, hvor der måles på en del faktorer, hvor pres og bekymringer er en af dem. Det er netop pres og bekymringer, der giver udslag i undersøgelsen. For vores skoles vedkommende har vi i de seneste to år set forbedringer i den del af undersøgelsen, siger Lars Hansen.

Undersøgelsen, der foretages hvert år i december, giver et omfattende billede af elevernes trivsel på flere forskellige områder. Den fokuserer ikke kun på de stressfaktorer, der er forbundet med eksamener og de bekymringer, der følger med dem, men dækker også bredere aspekter af elevernes daglige velbefindende og generelle trivsel.

– Vi hjælper eleverne til at pres og bekymringer ikke belaster dem mere end højst nødvendigt. Vi skelner mellem hverdage og eksamensperioder. Vi vil skabe ro i undervisningen ved, at eleverne har rimelig tid til lektier og har tidsfrister, der er rimelige med afleveringer. Vi har det som fokusområde med interviews af elever og ser forbedringsmuligheder. Det gør vi også ved at synliggøre formålet med opgaven. Meningen er, at de skal kunne se hvorfor opgaven skal løses og prøver at skabe overblik over aktiviteterne på et år så man kan planlægge, forklarer Lars Hansen.

På Gymnasiet HTX Lillebælt har de arbejdet målrettet på at forbedre elevernes trivsel, og resultaterne taler for sig selv. Skolens seneste trivselsmåling viser en score på 4.0, hvilket er bemærkelsesværdigt højere end landsgennemsnittet. Dette indikerer, at eleverne generelt føler sig godt tilpas og mindre pressede sammenlignet med deres jævnaldrende på andre gymnasier rundt om i landet.

– I det samlede billede er vi på 4.0 i undersøgelsen, og det synes vi er højere end landsgennemsnittet, så det er vi tilfredse med, forklarer Lars Hansen.

Rektoren understreger også, at pres og bekymringer blandt eleverne ikke alene kan tilskrives skolearbejdet og de akademiske krav. Der er mange personlige faktorer, der spiller ind, såsom kærestesorger, helbredsmæssige udfordringer, diagnoser, sygdomme og familiære problemer som skilsmisse mellem forældrene. Disse personlige forhold kan have en betydelig indvirkning på elevernes mentale velbefindende og evne til at håndtere skolens krav.

– Der kan familien også være med til at bakke op omkring. Nogen har også meget arbejde ved siden af skolen og nogen dyrker en del sport, der kan gøre, at de føler sig presset, forklarer Lars Hansen.

At tage en gymnasial uddannelse kan være en yderst krævende oplevelse for mange elever, især når eksamensperioderne nærmer sig. Disse perioder er ofte præget af intens læsning, stramme tidsplaner og høje forventninger, hvilket kan lægge et stort pres på de unge studerende.

– Vi giver eleverne muligheder for samtaler og struktur med eksamenslæsning. Der er nogle, som har brug for det. I løbet af de tre år vi har eleverne træner de sig til at gå til prøver, siger Lars Hansen.

HTX Lillebælt tilbyder også særlige kurser, der er designet til at hjælpe eleverne med at håndtere eksamensangst. Disse kurser fokuserer på at give eleverne værktøjer og strategier til at reducere stress og angst, som ofte opstår i forbindelse med eksamener.

– Vi kalder det eksamensmod, så de lærer, hvordan man kommer igennem eksamensperioden og hvordan man kan forsøge at blive afstresset i forhold til det. De får studietekniker og lærer at distrahere sig fra det, slutter Lars Hansen.