Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Skyderiet i Fields var en tragisk hændelse, der kalder på eftertænksomhed og indsats overfor psykisk syge, frem for en hastelovgivning der tilfredsstiller en svag regerings trang til at vise handlekraft. ”Vi skal have strammere kontrol med våben” tordner justitsminister Peter Hummelgaard (S) sammen med V og M. Hr. minister. Der er ikke noget galt med den lovgivning vi allerede har. Der er generelt ikke behov for strengere straffe, men der er i den grad behov for, at politi og domstole håndhæver den lovgivning vi allerede har. Det gives som udgangspunkt rabat til kriminelle under strafudmålingen. Straffe gives i ”pakker”. Jo flere kriminelle forhold en person har, jo mere rabat får den straffede. Hertil kommer prøveløsladelse efter afsoning af 2/3 af dommen.

Kriminelle skal straffes for hvert enkelt forhold. Ti forhold der hvert giver et års fængsel, bør blive til ti års indespærring, så ofrene for voldtægt, snyd, grov vold med mere kan føle, at retfærdigheden er sket fyldest.

I den aktuelle sag i Fields var gerningsmanden sindssyg. Sindssyge og våbenlovgivning rimer ikke. Der er behov for, at sundhedsministeren og Folketinget – med faglig bistand – en gang for alle sætter fokus på det enorme svigt, som psykisk syge udsættes for. Et svigt der også rammer alle de sundhedsfaglige og ansvarsbevidste ansatte i denne sektor. Der er ventelister uden ende i psykiatrien. Der er indlæggelse om morgenen og udskrivning om eftermiddagen, der er ligegyldighed med psykisk syges nødskrig og deres pårørendes råb om hjælp. Ministerens svar er ”våbenlovgivning”.

Regeringen vil sætte ind overfor psykisk syges omgang med våben! Er det personer med ADHD, der ifølge Sundhedsstyrelsen er en psykisk lidelse, med ændret impulskontrol, vigende adfærdsregulering og en følelsesmæssig instabilitet, der gør at de hyppigt udvikler angst eller depression? Er det disse mennesker regeringen vil forhindre i at anskaffe et luftgevær, at blive værnepligtig eller blive optaget i Hjemmeværnet. Som politiker har jeg bl.a. sæde i Hjemmeværnets Distriktsudvalg der træffer afgørelse om optagelse som frivillig i hjemmeværnet. Hjemmeværnet optager både tidligere straffede og psykisk syge. Skal denne praksis nu ændres. Kære Regering. Problemet er ikke våbenloven, men et gigantisk svigt i psykiatrien. Løs det!