Bostedet Kobbelgården 3 har været udskældt grundet flere forhold, der er blevet beskrevet af Fredericia AVISEN tidligere på året, og aktuelt er bostedet under skærpet tilsyn af Socialtilsyn Syd. Nu er der blevet offentliggjort en rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der peger på mindre problemer med patientsikkerheden på stedet.

Ved tilsynet, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemgået, har de vurderet 17 punkter. På to af punkterne er der anmærkninger, mens de øvrige punkter er opfyldt eller ikke er aktuelle.

– I to journaler manglede beskrivelser af vurderinger af risici. I den ene journal var vurderingen af risici ved tryksår hos en borger, der var immobil, ikke beskrevet. I en anden journal var risici forbundet med DM type 2 ikke beskrevet. Plejeenheden kunne i begge tilfælde redegøre for risici, står der i rapporten.

I et andet punkt, hvor der har været gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering, er der et kryds ud for ikke opfyldt.

– I en journal var der observation af en rød tå hos en borger med DM type 2. Der var fulgt op nogle dage efter, at tåen var i bedring. Efterfølgende var der flere dage uden opfølgning, ligesom der manglede dokumentation af akut kontakt til læge med henblik på vurdering og plan for behandling af tåen. Plejeenheden kunne ikke redegøre for dette, står der i rapporten.

Kommunechef: Det er noget, vi kan rette op på

Koncernchef for Social- og Beskæftigelsesområdet i Fredericia Kommune, Henriette K. Graversen, bekræfter Styrelsen for Patientsikkerheds besøg.

– Vi er ret tilfredse med tilsynet, da det kun var få ting, de påpegede. Der er noget, vi skal rette op på, og som det fremgår af rapporten, er det noget, vi kan rette op på, siger Graversen.

Ved tidligere tilsyn har der skulle handles planer til fra Henriette Graversen og hendes team. Dette tilsyn var et mere roligt et af slagsene.

– Det giver ikke anledning til bekymring for os, men selvfølgelig skal vi rette de forhold op, som er nævnt, og vi er også stadig under skærpet tilsyn frem til medio juli. Derfor er der stadig et stykke arbejde, der skal gøres dér, slår Graversen fast.

Som følge af den store kritik af Kobbelgården 3 tidligere på året, både af tidligere ansatte og pårørende samt i tilsynsrapporter, blev bostedets tidligere leder, Holger Torp, afskediget. I stedet ansatte Fredericia Kommune Maibritt Kuszon fra firmaet Komponent som midlertidig leder. Aftalen med Komponent og Kuszon udløber ved udgangen af denne måned, og pr. 1. august tiltræder en ny leder på Kobbelgården 3.