Selvom byggesagsbehandlingstiden i Fredericia Kommune for enfamiliehuse er fordoblet, mener Fredericia Kommune og Fredericia Håndværkerforening, at det går den rigtige vej.

Alt for lang sagsbehandlingstid på nye boliger: Kommuner overholder ikke aftale. Der er stor forskel på kommunerne i Region Syddanmark, når det kommer til sagsbehandlingstider for enfamiliehuse. Det skrev AVISEN i går. I Fredericia er tallet steget fra 40 dage i 2021 til 79 dage i 2022.

Derved overskrider Fredericia Kommune den aftale, som regeringen indgik med KL om, at behandlingstiden maksimalt må være 40 dage.

– Det er ikke i orden, at det tager så lang tid, og det er vi i dialog med kommunen om, for at se om der sker udvikling. De har iværksat tiltag, men det giver ikke resultater endnu, og det vil det sandsynligvis heller ikke gøre næste år. Byggesagsbehandlingstiden er dog bedre end angivet, siger formanden for Fredericia Håndværkerforening, Jesper Bjerrisgaard.

I Fredericia Kommune har man iværksat tiltag for at reducere sagsbehandlingstiden, oplyser Bjerrisgaard.

– Vi er blevet præsenteret for tiltag med omstrukturering, og de har dannet teams for at forbedre processen. De har også indført overarbejde for at håndtere den arbejdsmængde, der har hobet sig op tidligere, forklarer han.

Jesper Bjerrigsgaard, formand for Fredericia Håndværkerforening. Foto: AVISEN

Om hvad man ellers konkret kan gøre, ved Jesper Bjerrisgaard ikke. Det overlader han til Fredericia Kommune.

– Vi sidder ikke med løsningen. Vi kan blot konstatere, at det ikke er godt nok og lægge pres på. De er også opmærksomme på problemet. Når jeg siger, at tallene ikke ser godt ud i år eller næste år, så er det fordi de ældre sager tager lang tid. Men det er positivt, at vi i det mindste behandler sagerne, siger Jesper Bjerrisgaard.

Dansk Ejendomsmæglerforening anbefaler, at politikerne introducerer et “fast track” system. Hvis en byggesag indeholder klimatiltag ud over, hvad der kræves i byggeloven, bør sagsbehandlingstiden holdes under 30 dage. Den idé støtter Bjerrisgaard dog ikke.

– Alle ønsker at komme først i køen, så med et sådant system ville man skubbe andre tilbage. Det vigtigste er, at hvis man har et gennemarbejdet projekt, tror jeg på, at man kan overholde den lovgivningsmæssige behandlingstid. Vi skal sikre, at man opfylder kravene til det materiale, der sendes ind. Jeg er ikke fan af et “fast track”-system – jeg er mere interesseret i at finde løsninger for alle, der har udarbejdet et fuldstændigt materiale, siger han.

Privatsager tager tid

Formand for Teknisk Udvalg, Christian Bro (A), fortæller, at man fra Fredericia Kommunes side arbejder på at få sagsbehandlingstiden ned. Han forventer, at det ser bedre ud fra 2024, da tiltagene vil begynde at vise sig der.

Selvom den gennemsnitlige behandlingstid nu er oppe på 79 dage, er det dog ikke tilfældet i alle sager, understreger Bro. Han peger på, at når ansøgningerne er fyldestgørende, er behandlingstiden markant lavere.

– Kigger man på, hvis vi har sager fra eksempelvis Huskompagniet, er vi nede på 14 dage. Er det ombygningssager, som borgerne selv tager sig af, er sagsbehandlingstiden typisk længere, da der kan være mangler i ansøgningerne, siger Christian Bro og slår fast:

– Plug-and-play sager spilder vi ikke tid på, da de ikke skal frem og tilbage for at få de rigtige mål. Ofte er udfordringen, at ansøgningerne mangler det sidste for at blive godkendt, og det påvirker sagsbehandlingstiden.

Bro fortæller samtidig, at kommunen faktisk har taget skridt for at kompensere for den længere sagsbehandlingstid.

– Vi har fjernet byggesagsgebyret for nogle år tilbage, da vi var bagud, så vi gjorde det gratis, da det var god stil med de lange sagsbehandlingstider, fortæller Christian Bro.

Udvalgsformanden mener, at man allerede i Fredericia Kommune har forsøgt at gøre det, som Dansk Ejendomsmæglerforening lægger op til med at nedsætte sagsbehandlingstiden for specifikke sager.

– Jeg synes, vi har prøvet at gøre det, og så er vi sommetider nødt til at bruge tid på andre. Men det er svært, når Hr. og Fru Jensen skal have lavet en tilbygning, hvor der er mangler, slutter Christian Bro.

Udvalgsmedlem har kæmpet sagen i mange år

Medlem af Teknisk Udvalg, Kenny Bruun Olsen (V), har igennem en årrække været opmærksom på de høje behandlingstider.

– Selvom situationen tidligere har været udfordrende, arbejder vi på at rette op på de tidligere fejl for at skabe en mere strømlinet proces. Jeg ser positivt på fremtiden, hvor byggesagsbehandlingstiden reduceres, siger han og kommer ind på, hvordan han tror, at problemetikken opstod i Fredericia:

– Udfordringen opstod, fordi visse sager blev forsinkede i systemet. Jeg har konstant søgt at forstå baggrunden for dette, og jeg forventer, at når vi først har fået ryddet op, vil processen blive hurtigere. I øjeblikket er der ikke den samme travlhed, hvilket mindsker presset.

Kenny Bruun Olsen mener, at sagernes behandlingstid varierer. Nogen er lige til, mens andre kræver mere behandlingstid.

– Nogle sager kan være komplekse og dermed tage længere tid. Desuden behandles nye sager ikke nødvendigvis straks, især hvis der er ældre sager, der skal afsluttes. Jeg har arbejdet med disse udfordringer i mange år, men jeg er fortrøstningsfuld og tror på, at hvis vi giver den maksimal indsats, kan vi få afsluttet disse sager, siger Bruun Olsen og fortsætter:

– Selvom vi ikke vil se forbedringer i år, forventer jeg en forbedring fra 2024. Jeg følger situationen tæt og gør mit yderste for at bringe det frem i lyset, så vi kan drøfte det på hvert møde i Teknisk Udvalg.

Foruden tiltaget med at optimere processen med at arbejde i teams i Fredericia Kommune, peger Kenny Bruun Olsen på et andet tiltag, som har hjulpet.

– Vores strategi er at tage ved lære af andre kommuner, hvor byggesagsbehandlingstiden er kortere. Målet er at gøre processen mere overskuelig, hvilket vi bestræber os på, særligt inden for privatområdet. Fra hvad jeg har hørt, synes folk, det er blevet nemmere, forklarer Kenny Bruun Olsen.

Tilbygningssager presser Fredericia Kommune

René Olesen, Direktør for Vækst, Teknik og Klima. Foto: AVISEN

Direktør for vækst, teknik og klima i Fredericia Kommune, rene Olesen, peger på en specifik ting, der har fået hobet sagsbehandlingstiden op.

– Helt overordnet set har vi siden start 2022 været ramt af opsigelser og sygdom på området, og det har gjort, at vores bunker af sager er blevet stor, og det gør sagsbehandlingstiden er stegen. I 2024 har jeg en forventning om jeg har en forventning om, at vi kommer under de 40 dage, som er aftalen, siger René Olesen.

Han fortæller også, at det ikke er sager med nye huse, som trækker ud.

– Kategori enfamiliehuse dækker over både nye huse og tilbygninger. Med et nyt familiehus får man svar inden for 14 dage, og det er derfor tilbygningssager, som presser os, forklarer koncernchefen.

René Olesen mener dog ikke kun, at man kan pege på mangelfulde ansøgninger som grunden til, at Fredericia Kommune er presset.

– Der er mange af den slags sager, og derfor er tallet højt. Vi har valgt at prioritere, at man får hurtigt svar, hvis det er en byggegrund til et nyt hus så man kan komme i gang med at bygge det, siger Rene Olesen.

Sagsbehandlingstid i 2021 samt 2022 i kommunerne i regionen 

Kommune 2021 2022 
Fanø Kommune 30   128  
Kerteminde Kommune 87   123  
Ærø Kommune 59   87  
Odense Kommune 59   86  
Faaborg-Midtfyn Kommune 65   80  
Fredericia Kommune 40   79  
Nyborg Kommune 91   65  
Langeland Kommune 65   60  
Nordfyns Kommune 51   56  
Assens Kommune 56   50  
Aabenraa Kommune 24   47  
Kolding Kommune 31   40  
Vejle Kommune 47   39  
Middelfart Kommune 39   38  
Sønderborg Kommune 23   34  
Varde Kommune 56   30  
Svendborg Kommune 34   25  
Esbjerg Kommune 50   25  
Haderslev Kommune 14   19  
Tønder Kommune 20   17  
Billund Kommune 13   12  
Vejen Kommune 11   10  
Gennemsnit hele regionen 44 52