En nylig analyse fra CEPOS har afsløret en markant stigning i sygefraværet blandt pædagoger i de seneste fire år. Dette har ført til bekymringer og reaktioner fra politikere og fagforeningsrepræsentanter, herunder Pernelle Jensen (V), der sidder i Børne- og Skoleudvalget i Fredericia.

For at adressere de stigende sygefraværstal blandt kommunalt ansatte pædagoger har Fredericia Kommune iværksat flere initiativer og fokuserer intenst på problemet. Pernelle Jensen understreger vigtigheden af denne indsats og forklarer, hvordan kommunen håndterer udfordringen:

– Vi tager fravær blandt alle kommunalt ansatte alvorligt, og man kigger på sygefraværet generelt, særligt hos lærere, pædagoger og SOSU’er. Det håndteres udenom det politiske. Vi ved, der er arbejde i gang, og indsatserne under det er også udenom det politiske. Vi har flere gange sagt, at det er vigtigt område at kigge på, forklarer Jensen.

Pernelle Jensen understreger, at Fredericia Kommune har haft et vedvarende fokus på at reducere sygefraværet blandt kommunalt ansatte. Hun påpeger, at dette emne har været på dagsordenen i flere år og er blevet prioriteret i kommunens budgetter.

– Det var et ønske fra os for et par år siden, at vi kiggede på sygefraværet, og det er i budgettet og kom også med i sidste års budget som et fokusområde generelt for hele kommunen, siger Pernelle Jensen.

Den seneste stigning i sygefraværet, hvor Fredericia steg fra 13,62 dage i 2019 til 20,10 dage i 2022 og faldt til 16,80 dage i 2023, vækker undren:

– Det må vi være nysgerrige på, at fraværet er så højt, og hvorfor det stiger fra 13,62 til 20,10 og så falder til 16,80 dage. Det kan vi godt være nysgerrige på, fordi vi har minimumsnormeringer, så vi er over landsgennemsnittet der. Det er bare et lovkrav på kommunal plan, og det skulle gerne lette det. Jeg vil derfor høre ind til det, siger Pernelle Jensen.

Arbejdspres kan hænge sammen med sygefravær

Pernelle Jensen peger på, at arbejdspresset kan være en væsentlig faktor, der bidrager til det stigende sygefravær blandt pædagoger. Hun forklarer, at den daglige belastning og de høje krav, som pædagogerne står overfor, kan have en betydelig indvirkning på deres helbred og dermed deres sygefravær.

– Det er sådan noget, man kan være opmærksom på med arbejdspresset, der kan hænge sammen med sygefraværet. Vi har høj normering der, så hvorfor det er højt, er jeg nysgerrig på. Jeg er også nysgerrig på de andre personalegrupper som lærerne kontra pædagogerne. Min fornemmelse er, at det ikke er så højt, fortæller Pernelle Jensen.

Hun tilføjer, at risikoen for smitte fra børn er en kendt faktor, men ikke nødvendigvis forklarer den høje fraværsrate i Fredericia:

– Der er en risiko for at blive smittet af børn, når man arbejder med dem, men det er ikke kun i Fredericia man er udsat på det område, så det tænker jeg ikke har noget at sige, i forhold til landsgennemsnittet, slutter Pernelle Jensen.