I en betydningsfuld weekend for Coop, hvor landsrådet fredag indgik en historisk aftale med OK a.m.b.a., blev der lørdag valgt en ny bestyrelse med Pernille Skipper i spidsen. Hun blev enstemmigt valgt til formand uden modkandidater og træder dermed ind i en ny æra for Coop som organisationens 11. formand siden Severin Jørgensen tog roret i 1896.

Den nye formand overtager positionen efter Lasse Bolander, der ikke genopstillede efter 16 års tjeneste. “Jeg er meget taknemmelig for tilliden jeg har modtaget. Med den klare opbakning fra landsrådet til aftalen med OK, er grundstenen til andelsbevægelsen version 2.0 nu lagt. Der er et solidt fundament at bygge videre på, og jeg ser frem til at inddrage flere af vores 2 millioner medlemmer og skærpe fokus på Coops kerneværdier såsom lokal forankring, bæredygtighed og medlemseje,” udtaler Pernille Skipper.

Aftalen med OK a.m.b.a. vil også betyde en kapitalindsprøjtning på to milliarder kroner til Coop Danmark, hvor Coop amba og OK a.m.b.a. hver især investerer en milliard, hvilket giver dem cirka halvdelen af ejerskabet hver og OK a.m.b.a. en bestemmende indflydelse i Coop Danmark.

Under det samme møde blev der også foretaget valg til to ledige poster i Coops bestyrelse, hvor disse blev besat af Morten René Pedersen fra Fjerritslev & omegns Brugsforening og Rasmus Willig fra SuperBrugsen Hellerup.

Efter omvalgningen ser Coop ambas bestyrelse nu således ud:

 • Pernille Skipper (formand)
 • Christian Busch (næstformand)
 • Krista Skovgaard Hansen (medarbejderrepræsentant)
 • Carsten Bank-Mikkelsen
 • Kirsten Herløv
 • Kristine Martin Berg
 • Mads Svaneklink
 • Peter Nielsen
 • Morten René Pedersen
 • Rasmus Willig
 • Niels Mayland (tilforordnet – formand for landsrådet)
 • Kristian Herlufsen (tilforordnet – Coop amba medarbejderrepræsentant)

Med denne nye konstellation ved roret er Coop stillet stærkt til at navigere fremtidige udfordringer og muligheder, alt imens de fortsætter med at tjene og værne om deres medlemmers interesser på tværs af Danmark.