Der er udfordrende situationer for mange ældre mennesker i Danmark. De har stået over for både inflation og markante prisstigninger, hvilket har gjort det svært for dem at få økonomien til at hænge sammen. Derfor havde mange pensionister set frem til den planlagte opregulering, som skulle have sikret dem 700 millioner kroner ekstra, især som følge af afskaffelsen af store bededag sidste år.

Det nu en trist realitet, at disse ekstra penge er blevet taget fra folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre, af regeringen.

Regeringens beslutning om at opsige det politiske forlig om automatisk stigning i overførselsindkomsterne fra 2026 er både ærgerlig og uforskammet.

Der gives til højre og venstre, Kongehusets apanage stiger, hjælpen Ukraine stiger, inflationshjælpepakker er givet til gud og hver mand. I økonomiministeriet s økonomisk redegørelse marts 2023, skriver daværende økonomiminister Troels Lund Poulsen citat ” Vi giver blandt andet hjælp til pensionister og udsatte børnefamilier”. I tal jungle med de mange grafer, er der i kapitel 1, boks. 1.1 i sammenfatningen tal der viser BNP og Inflationen giver råderum til almisser til pensionisterne. Tal er taknemmelige og Venstre, Moderaterne og Socialdemokratier har tolket tallene uliberalt. Ja løbet fra deres løfter. 3 Røvere fra Rold er vis mere end en sang.

Først tog regeringen en fridag fra lønmodtagere og nu snyder de pensionister og kontanthjælpsmodtagere.

Det øger uligheden i samfundet og skaber mere afstand mellem lønmodtagere og dem, der lever af pensioner eller overførselsindkomst. Bemærk, den ulighed hele regeringen taler om at mindste forøger de nu med et snuptag.

Det handler om at opretholde en rimelig balance i samfundet. Aftalen om at regulere pensioner og kontanthjælp efter lønudviklingen er en måde at sikre denne balance på.

Det er trist at se, hvor mange penge pensionister vil miste som følge af regeringens beslutning. 700 kroner mindre for folkepensionister og endnu større tab for førtidspensionister og dem på seniorpension er en betydelig byrde.

Det er hykleri, når statsminister Mette Frederiksen taler ældrelov og at gøre mere for de ældre i nytårstalen, samtidig med at der træffes beslutninger, der går imod dette løfte.

Politiske løfter skal følges op med handling, især når det handler om at støtte vores ældre medborgere.

I Liberal Alliance håber vi der kommer en bedre løsning i fremtiden, en der tager hensyn til de ældre og skaber mere økonomisk tryghed for dem. I Liberal Alliance følger vi udviklingen og insistere på retfærdige forhold.

Denne løftebruds regering er en skaldale uden sidestykke.

Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance, Fredericia.