Madsby Legepark har iværksat foranstaltninger for at øge sikkerheden efter en række mindre påsatte brande og gentagne tilfælde af hærværk om aftenen i legeparken.

Nok er nok. Nu har Madsby Legepark reageret efter adskillige gentagelsestilfælde af mindre brande, som i de fleste tilfælde har været påsatte..

– Efter vi har oplevet flere brande, er der blevet taget initiativ til at implementere forebyggende foranstaltninger, siger Jacob Falkenby, der er leder af Madsbyparken, som blandt andet dækker over Madsby Legepark.

– Disse tiltag blev allerede igangsat efter den sidste brand. Nu har vi installeret overvågningsudstyr på de steder, hvor vi oftest har observeret hærværk og oprydning efter unge mennesker, herunder i visse huse.

Overvågningssystemet er designet til at matche det, der bruges i Fredericia Idrætscenter og er blevet implementeret i samarbejde med kommunen.

– Vi har også tilføjet yderligere overvågningspunkter for at bekæmpe det hærværk, der har fundet sted, tilføjer Falkenby.

Ud over hærværket er parken også blevet udsat for forsøg på brandstiftelse. “For et stykke tid siden blev der forsøgt at sætte ild til noget, men det lykkedes ikke,” fortæller Falkenby.

Overvågningen er nu fuldt implementeret fra det øjeblik man går ind i parken til man går ud igen.

– Dette er kun begyndelsen. Når vi har mere økonomi vil vi fortsætte med at implementere sikkerhedsforanstaltninger efter behov, understreger Jacob Falkenby.

En af parkens hovedprioriteter er nu at forhindre yderligere tilfælde af ildpåsættelse og hærværk.

– De unge er meget velkomne her, de skal bare respektere omgivelserne, siger Falkenby, som flere gange selv har været forbi om aftenen for at tale med nogle af de unge og minde dem om at rydde op efter sig.

Som et yderligere lag af sikkerhed har parken også indgået aftale med et vagtfirma.

– De er blevet anmodet om at forstærke deres tilstedeværelse i løbet af sommerperioden, fortæller Falkenby.

Hvor og hvor meget overvågning, der hidtil er sat op, ønsker Jacob Falkenby ikke at oplyse.