Kirsten Hassing Nielsen (C) er ikke i tvivl. Hellestedet i Vester Voldgave i Fredericia får ikke gavn af overvågning eller et reglement for brugerne.

Hellestedet er i vælten for tiden.

Senest diskuterede Senior- og Socialudvalget i Fredericia kommune, hvad man kunne gøre, efter de var blevet orienteret om den aktuelle situation. Både naboer og de faste brugere er utrygge. Hellestedet er normalt et tilholdssted for borgere, der har behov for samvær og samtale. Det er ofte borgere med et misbrug.

Den seneste tid er der sket kriminelle handlinger i og omkring stedet, hvilket har ført til, at flere naboer har udtrykt deres utilfredshed. Senior- og Socialudvalget har i den forbindelse, på foranledning fra forvaltningen i Fredericia kommune, vedtaget et ordensreglement for stedet:

  • Ryd op efter dig selv
  • Hjælp med at holde stedet pænt og rent
  • Her må ikke spilles musik på højttaler eller anlæg
  • Vær særlig opmærksom på støj til ulempe for omgivelserne
  • Her må ikke tændes bål eller lignende
  • Tag dine ting med dig, når du går. Henstillede ting bliver fjernet to gange i ugen.

Sådan står der i det nye reglement. Kirsten Hassing Nielsen stemte imod reglementet, ikke fordi hun er uenig i at lave regler, men fordi hun ikke mener, at det løser den aktuelle situation.

– De andre vedtog et reglement, som jeg endte med at stemme imod, fordi jeg synes, vi er et andet sted end tidligere. Uroen og utrygheden er eskaleret. Vi burde drøfte, hvor Hellestedet kan placeres i stedet for at lave et reglement. Vi skal have trygheden tilbage for de udsatte og for naboerne, men jeg synes ikke, at de løsninger, der er fremlagt, løser problemet, siger Kirsten Hassing Nielsen og uddyber:

– Hvordan og hvem skal håndhæve reglementet? Hensigten med et ordensreglement er god nok, men det kan på ingen måde håndhæves. I stedet bør vi tale om muligheder for at flytte stedet, så vi kan sikre, at der kommer mere ro i området, siger næstformand i Senior- og Socialudvalget, Kirsten Hassing Nielsen.

Det var forvaltningens forslag, at der skulle udarbejdes et ordensreglement. Hassing mener dog ikke, at et reglement er løsningen.

– Man lægger op til ting, man ikke må, samt at man rydder op efter sig selv. Det er fint, men vi har, som sagt, begrænsede muligheder for at håndhæve det. Vi kan ikke sanktionere det, og desuden er man et andet sted i dag med de problemer, vi ser. Jeg tror ikke, det vil virke efter hensigten, siger hun og fortæller, at der ikke er kommet alternative steder i spil endnu, men det forventer hun sker nu.

– Jeg har en forventning om, at vi ret hurtigt får belyst, hvad der er af alternative muligheder for, hvor Hellestedet kan ligge og en tidshorisont for det, da det skal løses hurtigst muligt.

Den 18. september blev der afholdt et møde med naboerne til Hellestedet. Kirsten Hassing forventer, at dialogen fortsætter, både med naboerne og brugerne af stedet.

– Der har været en dialog løbende mellem forvaltningen og stedet, både brugerne og naboerne, men jeg forventer, at der kommer endnu et møde med naboerne, og så har der været Viuff og Bilde (Advokatfirma med bygning ved siden af, red.) som har tilbudt at undersøge deres mulighed for at sætte kamera op, men det er en anden snak. Det har vi ikke taget stilling til endnu. Jeg er skeptisk overfor, om det løser det, da det er usikkert og medfører udgifter til kommunen. Den udgift har vi ikke det fulde overblik over endnu. Der vil også være en opgave forbundet med det, siger Kirsten Hassing.

Snakken om overvågning af Hellestedet er ikke ny. Den opstod med baggrund i, at der flere gange har været påsatte brande på Hellestedet. Debatten om overvågning relaterer sig dog ikke til de seneste kriminelle handlinger.

– Overvågningen har vi talt om over tid, grundet de kriminelle handlinger på stedet. Vi fik også politiet til at se på sagen. De slog fast, at der ikke er lovhjemmel til sådan en løsning. Jeg er der, hvor jeg tænker, at problemernes omfang er så store, at jeg ikke tror på, at kamera og et reglement vil løse det. Vi skal flytte Hellestedet til et mere sikkert sted. Det vil virke bedre, slutter Kirsten Hassing Nielsen.