Senior- og Socialudvalget i Fredericia Kommune har vedtaget et ordensreglement for Hellestedet. Udvalgsformand Søren Larsen (A) mener, at det kan give selvjustits på stedet, som i flere måneder har været plaget af uro.

Uroen omkring Hellestedet har været så omfattende, at der har været klager fra naboerne. Der er blevet indkaldt til møder med naboerne for at få løst problemet, da naboerne har følt sig både utrygge og forstyrrede af brugerne på Hellestedet, der har ændret karakter i forhold til, hvad der tidligere er kommet af brugere.

I ordensreglementet står der:

  • Ryd op efter dig selv
  • Hjælp med at holde stedet pænt og rent
  • Her må ikke spilles musik på højttalere eller anlæg
  • Vær særlig opmærksom på støj til ulempe for omgivelserne
  • Her må ikke tændes bål eller lignende
  • Tag dine ting med dig, når du går. Henstillede ting bliver fjernet to gange om ugen.


Det blev vedtaget af Senior- og Socialudvalget, og nu er det op til brugerne af Hellestedet at følge det.

– Det er et skridt i den rigtige retning, så det besluttede næsten hele udvalget, men det kan ikke stå alene, da vi arbejder sideløbende med, at vi kan få kameraovervågning dernede, og det kan også hjælpe os i den retning. Vi var enige om, at på næste udvalgsmøde ville gennemgå mulige placeringer. Vi skal i dialog med brugerne. De er positive overfor at få ordensregler og kameraovervågning, da det gør det til et trygt sted. Der er sat flere skibe i søen, der kan bringe os i den retning, siger Søren Larsen og peger på, at det ikke kun er kriminalitet i form af narkotikasalg, der er foregået:

– Det er ikke kun kriminalitet, men også uroen. Brugerne mener, at ordensreglerne kan bidrage til mere selvjustits.

I første omgang er det op til brugerne selv at følge reglerne, men kan det ikke ske, så skal kommunen se på en anden løsning.

– De skal selv holde øje, ellers skal vi have andre til det, og så kan en anden placering være i spil. Vi vil have et sted for udsatte borgere, hvor de kan samles. Tilbyder vi ikke det, så finder de selv et sted, som vi ikke har styr på, slår Søren Larsen fast.

En alternativ placering til Hellestedet har været nævnt i form af et område lige ved siden af politigårdens parkeringsplads, men flere af brugerne på Hellestedet ser helst, at de ikke er for tæt på politiet.

De er bange for, at hvis de ryger en joint, så er de bange for ikke at kunne være i fred, siger Søren Larsen.
Flere gange har der været snak om at sætte kameraovervågning op på Hellestedet. Spørgsmålet er, om det kan løse det problem, som der påpeges nu.

– Da de indførte kameraovervågning i Odense, var de skeptiske i de første 2-3 uger, men de fandt ud af, at de i højere grad var i sikkerhed, da de blev overvåget, og det gjorde det mere trygt. Det blev i højere grad et hellested i ordets forstand, siger Søren Larsen.

Larsen er ikke i tvivl. Overvågning vil hjælpe, både i forhold til efterforskning af kriminelle handlinger, men også forebyggende for at holde visse typer væk.

– Jeg tror, at overvågning kan dæmpe mange ting og holde kriminelle elementer væk. Det er erfaringen fra Odense i hvert fald, slutter Søren Larsen.