Nørrebrogade i Fredericia er i centrum for en stor debat, da det store projekt, der omfatter både klimasikring og etablering af en cykelsti, nærmer sig. Karsten Byrgesen (D), næstformand i Teknisk Udvalg, giver udtryk for sine bekymringer om projektet.

Byrgesen har ingen indvendinger mod de nødvendige kloakarbejder og er glad for, at cykelstien indgår i planerne. Han udtrykker dog bekymring over projektets tidsplan.

– For det første skal der jo lægges nye rør. Det er som det skal være og fint at man laver cykelstien samtidig, men det skal ikke tage så lang tid, siger Byrgesen og fortsætter:

– Når man laver en aftale med et firma, der skal lave det, så skal de sætte alle kræfter ind på at få det færdigt i en fart. Vi ser tit at så store projekter, står stille i flere dage. Jeg fatter ikke, at det skal tage så lang tid.

Hans bekymringer strækker sig også til cykelstien og de potentielle konsekvenser, som den kan have for de lokale beboere. Han har stemt imod cykelstien, ikke fordi han er imod ideen, men fordi han mener, at der ikke er taget højde for alle konsekvenser.

– Jeg har stemt nej til, at cykelstien skal laves. Jeg vil rigtig gerne have den cykelsti. Jeg vil som politiker derud og se, hvad er det for nogen hække, der skal eksproprieres og hvad er konsekvensen af , at vi fjerner 30 parkeringspladser? Det er der ikke taget højde for. Derfor stemte jeg nej. Prisen for det er alt for høj, siger Byrgesen.

Byrgesen er frustreret over manglen på fuldstændig information i byrådet og er bekymret for, at Nørrebrogade kan ende som andre veje i byen, der har gennemgået lignende projekter.

– Det kendetegner det vi laver i byrådet. Jeg frygter, at det bliver som 6. Julivej og Nymarksvej. De veje er en skandale, siger Byrgesen.

Bekymringer eller ej fra Karsten Byrgesen kommer det kommende arbejde til at stå på frem til april 2024, hvor dele af Nørrebrogade bliver spærret i flere etaper.