I et skridt mod forbedring af undervisningsmiljøet og nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb, har Fredericia Kommune, under Budget24, allokeret 41,809 mio. kr. til skolerenoveringsprojekter i 2024. Børne- og skoleudvalget har nu besluttet, hvordan pengene skal fordeles.

Skolerne har via distriktsskolelederne kommet med input, og der har været en teknisk gennemgang af bygningerne. Styregruppen for skolerenovering med chef for Børn og Læring samt chef for Ejendomme, Drift og Service har med afsæt i Budget24 valgt at igangsætte renoveringsprojekter på 11 ud af 12 skolematrikler i Fredericia Kommune. Renoveringsprojekterne forventes at blive igangsat på skolerne i løbet af 2024.

Kirstinebjerg Distriktet 
HavepladsvejAfventer §17 stk. 4 udvalget
Indre RingvejAfventer §17 stk. 4 udvalget
Tandklinik ændres til lærerforberedelse på grund af lokalemangel på skolen
HøgevejCykelskur
Renovering af musiklokale
Udskiftning af 2 stk. dørpartier samt ny overdækning trappeskakt
BøgeskovSFO
Ullerupbæk Distriktet 
SkjoldborgvejUdskiftning af tage med eternitskiffer (asbest).
Ventilation, herunder nedtagning af eksisterende nedslidt ventilationssystem.
Kloakrenovering/klimasikring.
Belægning.
Total udskiftning af eksisterende ABA-anlæg.
Udskiftning belysning – energibesparende
Udskiftning af CTS
Udskiftning af gummifugerOmbygning hjemkundskab
Nørre AlléAnalyse af kloakken
Tandklinik ændres til grupperum
Udskiftning af mørtelfuger
SkolesvingetKlimasikring samt opretning af belægning
Helhedsløsning for udearealer og legeområder
Belysning gymnastiksal
Erritsø Distriktet 
KrogsagerAfventer §17 stk. 4 udvalget
Udskiftning af tagplader samt rampe v. skur
BygadenUdskiftning af vinduer i hovedbygning 6 og 7
HøjmosenRenovering af toiletter (15 stk.)
Udskiftning af gulvbelægning
Udskiftning af ovenlys samt udskiftning af dobbeltdør
Fjordbakke Distriktet 
TaulovUdskiftning ventilation bygning 7 og Hallen
Tandklinik ændres til SFO
SkærbækKlargøring af pavillon i skolegården for glidende årgang

– Vi fulgte indstillingen fra forvaltningen. Der er afdelinger, hvor det nye paragraf 17, stk. 4-udvalg skal kigge på det, og de afdelinger har vi derfor ladet ligge. På Skjoldborgvej kommer der eksempelvis nyt tag på, og for første gang i 40 år kommer der nye gulvtæpper på Højmosen i Erritsø. Det er blot et par af de ting, som der kommer til at ske, og det er også nødvendigt, siger udvalgsformand Ole Steen Hansen (A).

Projektet på Skjoldborgvej er det markant dyreste. Det løber i alt op i 23,58 millioner kroner, mens de øvrige projekter er fra 2,5 millioner kroner og ned. I alt er der anlægsomkostninger for 34,37 millioner kroner, mens der i lejeudgifter til pavilloner i 2024 er budgetteret med 2,34 millioner kroner. De resterende 5,16 millioner kroner er omkostninger til bygherrer.