Den tidligere kommunaldirektør i Fredericia Kommune, Camilla Nowak Kirkedal, er blevet udnævnt til ny kommunaldirektør i Næstved Kommune. Dette skifte betyder, at Fredericia Kommune vil opnå en besparelse.

Kirkedal forlod sin stilling i Fredericia Kommune den 31. marts 2023, efter kommunen havde besluttet at gå i en ny retning. Ved hendes fratræden blev der indgået en fratrædelsesaftale, der indebar, at kommunen skulle betale Kirkedals løn i 12 måneder, uafhængigt af eventuel ny ansættelse.

Kirkedals nye job betyder dog, at Fredericia Kommune ender med at spare omkring en halv million kroner.

– At Camilla Nowak har fået nyt job betyder, at der kan modregnes i fratrædelsesgodtgørelsen, svarende til ca. 0,5 mio. kr., oplyser den konstituerede kommunaldirektør i Fredericia Kommune, Mette Heidemann, til AVISEN

Selvom Kirkedal nu er ansat i Næstved Kommune, er Fredericia Kommune stadig forpligtet til at betale hende en godtgørelse svarende til 12 måneders løn.

Camilla Nowak Kirkedal trådte til som konstitueret kommunaldirektør i Fredericia Kommune i marts 2021, efter hendes forgænger Annemarie Zacho-Broe blev afskediget. Kirkedal blev senere fastansat i stillingen, som hun besad indtil sin afskedigelse i marts 2023.

Camilla Nowak Kirkedals nye rolle i Næstved Kommune betyder altså ikke kun en ny start for hende, men også en økonomisk besparelse for Fredericia Kommune.