Når man i de kommende dage kører på landevejene i Kolding, Fredericia og Middelfart, vil man kunne se nye brune hovedvejsskilte, der henviser til Naturpark Lillebælt. Der er planlagt flere skilte, så endnu flere mennesker bliver opmærksomme på de værdier, naturparkerne tilfører lokalområdet.

6 skilte nu, men flere er på vej

I første omgang opsættes der seks skilte i naturparkens kommuner: to i Kolding, to i Fredericia og to i Middelfart. I de kommende år vil der blive sat yderligere skilte op ved indfaldsvejene til naturparken og ved de 25 hotspots, der markerer særlige områder, der er værd at besøge. Flere naturparker, herunder Naturpark Tolne og Naturpark Åmosen, er også begyndt at opsætte skilte, og det forventes, at flere vil følge efter.

– Danske Naturparker skal være mere synlige i landskabet, så flere mennesker ved, at de findes. Hver naturpark har sine særlige kendetegn. I Naturpark Lillebælt har vi gennemført mange projekter til fordel for havmiljøet og vil fortsætte med at fokusere på, hvordan vi sammen kan passe på Lillebælt, siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Danske Naturparker – et kvalitetsstempel

Danske Naturparker er et kvalitetsstempel administreret af Friluftsrådet. Det dækker større sammenhængende naturområder, hvor både natur og mennesker trives, idet brugen tilrettelægges bæredygtigt, så de værdifulde landskaber og naturområder bevares.

Mærkningsordningen sikrer langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv i samspil med udvikling af landdistrikter til gavn for bosætning, turisme og lokale erhverv. Naturpark Lillebælt er Danmarks største og har været det siden 2017. En stor del af arbejdet fokuserer på at forbedre havmiljøet i Lillebælt.

Princippet om inddragelse og frivillighed

Etableringen af en naturpark hviler på principperne om inddragelse og frivillighed. De samme regler gælder indenfor som udenfor naturparkens grænser, hvilket skaber forståelse, ejerskab og medansvar blandt de involverede aktører.

– Opsætningen af de nye skilte ændrer ikke på dette, siger Jørn Chemnitz, formand for naturparkens forretningsudvalg og fortsætter:

– Tværtimod håber vi, at det vil øge synligheden og fremme flere frivillige samarbejder for at sikre, at også fremtidige generationer kan opleve vores smukke Lillebælt.

– Disse skilte markerer, at du nu er trådt ind i en naturpark. Danske Naturparker er certificerede parker, udsprunget af lokalt engagement og bærer et kvalitetsstempel for sammenhængende naturområder, hvor pleje, beskyttelse og benyttelse af naturen forenes. Et bærende element for etableringen er inddragelse og frivillighed, hvilket skaber et stort lokalt ejerskab, siger Winni Grosbøll og fortsætter:

– Det er en stor fornøjelse at opleve engagementet og stoltheden over disse områder. I dag kunne Johannes (Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart, red.) fortælle om havet og fiskene, stenrevet og den sønderjyske historie om grænselandet, der engang strakte sig op til, hvor vi står i dag. Det lokale ejerskab betyder også, at parkerne er dygtige til at udvikle projekter på tværs af aktører og tiltrække ekstern finansiering, som i Naturpark Lillebælt, der både genskaber gamle stenrev, laver naturbevarende projekter og står for formidling til hele lokalområdets børn og voksne i kommunerne Kolding, Middelfart og Fredericia.

– Hold øje med skiltene derude, og gør dig selv den tjeneste at svinge ind. Der er 13 naturparker i Danmark og 3 pilotnaturparker, og de rummer alle gode oplevelser, mangfoldig natur og mennesker, der brænder for at formidle den, opfordrer Winni Grosbøll.