Vejdirektoratet har godkendt, at der kan benyttes en ny type skilte, som er målrettet fritidscyklister. Skiltene kan bruges til at sikre bedre sammenhæng mellem cykelvenlige ruter.

Så er der godt nyt til de trafikanter, der gerne søger eventyret, når de drager afsted på en cykel. Vejdirektoratet har nemlig godkendt en ny type skilte, som er målrettet cyklister, der tager på tur i fritiden og på ferien.

Inspirationen stammer fra Belgien og Holland, hvor skiltene bliver brugt til at binde landenes mange forskellige, cykelvenlige strækninger tæt sammen.

Med Vejdirektoratets afgørelse bliver der nu også i Danmark mulighed for at benytte de særlige skilte på offentlige veje og på den måde gøre flere cykelvenlige strækninger tilgængelige for cyklisterne.

Vejmyndigheder kan med skiltene afmærke cykelruter, der f.eks. egner sig godt til turister og byder på skøn natur, og cyklister kan bl.a. bruge skiltene til at planlægge en cykeltur, mens de er på ferie – og måske lade sig inspirere til at tage en endnu længere tur undervejs.

Transportminister Thomas Danielsen hæfter sig ved, at skiltene også kan være med til at sikre en endnu bedre udnyttelse af den eksisterende cykelinfrastruktur, som kommuner og stat investerer store summer i.

– Med de nye skilte binder vi den cykelvenlige infrastruktur bedre sammen og giver cyklister lettere adgang til de gode cykeloplevelser. Ofte vælger vi den hurtige rute, men med de nye cykelskilte får turister og andre cyklister mulighed for at skrue op for oplevelsesværdien og blive ledt ad de mest naturskønne ruter, siger Thomas Danielsen.

Interessen for at opleve Danmark på en cykel er nemlig stigende.

Og ifølge en rapport fra VisitDenmark er der ikke blot kommet mange flere cykelturister ud på stierne i de senere år. Cykelturisterne bruger også flere penge. I gennemsnit brugte en cykelturist 1000 kroner i døgnet i 2022, og det er især de udenlandske cykelturister, der trækker forbruget op.

Derfor kan investeringer i vejvisning for cyklister vise sig at være godt givet ud.

De nye skilte er et supplement til de eksisterende skilte og afmærkninger, der i dag bliver brugt til at vise vej til f.eks. supercykelstier og de nationale, regionale og lokale cykelruter.

– Her kan de nye skilte ikke blot være med til at fremme fritidscykling, men også cykling generelt, ikke mindst uden for de store byer. Vi ved, at der er gode erfaringer med at benytte lignende stisystemer til afmærkning af cykelvenlige strækninger i lande som Belgien og Holland, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Skiltene og systemet bag er udarbejdet med støtte fra Friluftsrådet af foreningen Dansk Cykelturisme i samarbejde med fem kommuner, hvor skiltene er blevet testet og udviklet over en længere årrække, blandt andet i Vejle Kommune.

Hos Dansk Cykelturisme glæder direktør Jesper Pørksen sig over, at flere års udvikling af skiltene nu bærer frugt. Han forventer, at der vil være stor interesse for at bruge dem ude i kommunerne.

– Siden 2020 har vi arbejdet sammen med kommuner, destinationer og interesseorganisationer om at udvikle det nye rekreative cykelnet. Vi ser et stort potentiale i – og en efterspørgsel efter – at aktivere nye naturskønne ruter til gavn for både borgere og turister. Det kan nu lade sig gøre, og det er en kæmpe milepæl for både myndigheder og cyklister i Danmark.

Fakta om de nye skilte

  • De nye skilte er en del af et afmærkningssystem, som også kaldes knudepunkter.
  • Knudepunkter etableres, hver gang to cykelvenlige ruter mødes. Hver knude har et nummer, og en cykeltur gennem netværket foregår altså fra knude til knude.
  • Skiltene vil derfor typisk kun være markeret med et cykelpiktogram, numre og pile, da det er numre, som cyklisterne skal orientere sig efter.
  • Knudepunkterne kan på sigt danne et landsdækkende rekreativt cykelnet, hvor større og mindre byer med nem adgang til service som overnatning, forplejning og kollektiv transport er bundet sammen med gode naturoplevelser.

Kilde: Dansk Cykelturisme