Ny undersøgelse viser, at de fleste botilbud for voksne med handicap angiver at der kommer stadig flere beboere med omfattende og komplekse udfordringer. Samtidigt er der mange steder gennemført besparelser i botilbuddene. Det er nogle af hovedresultaterne fra en ny undersøgelse som Bureau2000 har gennemført for Lev og #enmillionstemmer.

De senere år er der sparet meget på hjælpen til beboere med udviklingshandicap i botilbud.  Særligt mulighederne for at komme uden for botilbuddet er blevet ramt. Ca. hver fjerde beboer bor i et tilbud, hvor der er skåret i muligheden for ledsagelse ud af huset – og hver sjette bor i et tilbud, hvor der er skåret i de sociale aktiviteter. Hele 41 pct. af alle botilbud forventer yderligere besparelser på hjælpen til beboerne i 2024. 

Samtidigt viser undersøgelsen, at hele 75 pct. af botilbudslederne mener, at der i de seneste fem år er kommet flere beboere med komplekse og vanskelige problemer: Flere ældre, som har behov for mere støtte, flere unge med mange års mistrivsel og flere med psykiatriske vanskeligheder.  

Levs landsformand, Anni Sørensen, siger om det billede, der tegner sig i undersøgelsens resultater: 

– Alt for mange botilbud befinder sig i en ekstremt svær situation, hvor de har oplevet årevis med besparelser samtidigt med at flere beboerne har større og mere komplekse behov for støtte. Den kombination er opskriften på stigende mistrivsel blandt flere beboere – som igen fører til mere komplekse udfordringer. Det peger denne nye undersøgelse på – og det er der flere tidligere, som også gør.

Monica Lylloff, der er medstifter af “enmillionstemmer og Anni Sørensen konstaterer samtidigt, at man de senere år – både fra kommuner og skiftende regeringer – bare har fortsat den ødelæggende sparekurs. Og intet tyder på, at den nuværende regering er parat med initiativer, som kan stoppe den problematiske udvikling. 

Socialministeren har siden sin tiltrædelse erkendt, at problemerne på handicapområdet er store og kræver politisk handling. Men det eneste konkrete, der er kommet fra regeringen, er nedsættelsen af et Ekspertudvalg, som anbefaler at stramme spareskruen endnu mere. Og alt tyder på at det er ekspertudvalgets sparevej, som regeringen har tænkt sig at fortsætte.

Monica Lylloff siger: 

– Ekspertudvalgets anbefalinger handler om at gøre det endnu nemmere for kommunerne at skære ned på hjælpen, udhule rettigheder og forringe retssikkerheden. Det vil kun gøre situationen for beboere i botilbud endnu værre. Mistrivslen vil stige endnu mere – og ja, så stiger udgifterne også. Det er nedslående, at regeringen ikke har andre svar på trivselskrisen blandt mennesker med handicap i botilbud, end rettighedsangreb og endnu flere kommunale besparelser.”