Tandplejen i Fredericia, Tandregulering Lillebælt og Specialtandplejen er flyttet i nye rammer på Sundhedshuset i Fredericia. 

Indvielsen fandt sted fredag eftermiddag i Sundhedshuset, og til stede var blandt andet formand for Børne- og skoleudvalget, Ole Steen Hansen (S), der holdt en åbningstale.

– Tandplejen er en vigtig samfundsopgave, fordi god tandsundhed er afgørende for menneskers helbred og livskvalitet . Derfor har byrådet truffet en beslutning en politisk beslutning om at samle den kommunale tandpleje et centalt sted , hvilket stemmer godt overens med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at centralisere kommunens tandpleje, sagde Ole Steen Hansen.

Med samlingen af tandplejen betyder det, at skoleelever fra eksempelvis Taulov og Erritsø skal transportere sig til Sundhedshuset. Det er noget, som man er opmærksom på.

– Indtil nu har de kommunale medarbejdere holdt til på forskellige materialer rundt omkring i kommunen, men nu samler vi kræfterne her på Sundhedshuset i nye, moderne lokaler. Nogle vil måske synes, at det bliver lidt mere bøvlet og besværligt at skulle transportere sig ind til Sundhedshuset, når børnenes tænder skal efterses, men ingen borgere vil opleve at have længere end ti kilometer herind. Samtidig vil der fortsat være mulighed for forebyggende tiltag ude på de skolematrikler, hvor der tidligere har været klinikker, fortalte Ole Steen Hansen.

Overtandlæge hos Fredericia Kommune, Helle Ulv Ron, oplyser følgende om transporten, som børn fra udkanten af Fredericia kommer til at opleve.

– Flytningen af skoletandklinikkerne i de enkelte skoledistrikter til Fredericia Sundhedshus, har medført ekstra transporttid for nogle børn og unge i Fredericia Kommune. Ud fra en faglig vurdering vil fordelene for kommunens børn og unge dog overstige ulemperne ved den øgede transporttid for nogen, oplyser hun.

Helle Ulv Ron peger helt konkret på en række faktorer som:

  • Klinikkerne er utidssvarende og med trange forhold, som ikke lever op til nutidens krav til arbejdsmiljø, patientsikkerhed og hygiejne
  • Der er vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere og skabe sparring på det ønskede faglige niveau
  • Klinikkerne har begrænsede åbningstider og ingen ferievagter
  • Der er begrænsede muligheder for at dække sygemeldinger og ledige stillinger
  • Det er forbundet med store omkostninger at opretholde 5 skoleklinikker (og en centralklinik), som hver skal betale afgifter for røntgenapparater, kontrol af dentalmaskiner samt eftersyn og fornyelse af udstyr

Hun glæder sig over, at tandlægerne nu er samlet på Sundhedshuset.

– Det gør, at vi har 44 kvalificerede medarbejdere samlet, hvor de har mulighed for en daglig sparring og lave erfaringsudveksling. Det gør, at vi bliver bedre i stedet for at sidde eksempelvis halvanden tandlæge i Taulov. Vi kommer til at skabe noget godt for børnene, fortæller Helle Ulv Ron.

Allerede nu mærker Helle, at tiltaget med at samle tandklinikkerne virker.

– Fredericia ligger ikke lige til, når man kigger på de byer, hvor man uddanner tandlæger fra, men vi har fået et renommé om at være et godt sted at arbejde med et fagligt og moderne niveau, der gør, at vi kan rekrutterre bedre. Jeg tænker, at det betyder noget så vi kan sikre fremtiden, slutter Helle Ulv Ron.

Den nye tandklinik på Sundhedshuset i Fredericia har derfor gode forudsætninger for at blive en succes. Tandlægerne kan spare med hinanden indbyrdes, i forhold til på de mange forskelllige små kliniker, og samtidig øger det rekrutteringsmulighederen for Fredericia Kommune.