Den nye løsning kan særligt hjælpe processen godt på vej for den andel af almindelige lønmodtagere, som aldrig før har stået i en situation, hvor arbejdsgiveren f.eks. går konkurs.

Med lanceringen af en ny selvbetjeningsløsning og et nyt design gør Lønmodtagernes Garantifond (LG) det lettere at komme igennem den proces, der følger med at anmelde manglende løn, pension, feriepenge mv., hvis en arbejdsgiver går konkurs, ophører, kommer under rekonstruktion eller ejer er død.

Den nye løsning tager særligt sigte på at hjælpe processen på vej for den meget store andel af almindelige lønmodtagere, som aldrig før har stået i den svære situation, og som bl.a. finder vej til LG via Borger.dk i forbindelse med virksomheders konkurser.

– Vi har ønsket at gøre det så nemt som muligt for lønmodtagere og deres rådgivere at forstå de forskellige trin i selvbetjeningsløsningen. Helt konkret bliver vejledningen undervejs nu endnu mere tydelig, så f.eks. konkursramte lønmodtagere slipper for at skulle eftersende dokumentation, når først anmeldelsen én gang er sendt af sted, siger Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør for Pension & Erhvervssikring i ATP, der administrerer LG-ordningen.

Hver gang LG bliver nødt til at efterspørge dokumentation eller andre oplysninger forlænges sagsbehandlingstiden, og den udfordring kan med den nye løsning dermed også blive mindre.

Via den nye selvbetjening bliver anmeldere, som både kan være lønmodtagere og fuldmagthavere, ledt igennem den første vigtige del af processen med at anmelde manglende løn, pension, feriepenge mv., og det kan i sidste ende føre til, at lønmodtagerne hurtigere kan få udbetalt løn, feriepenge osv. i den ofte usikre periode efter en konkurs.

– Det bliver nu sådan, at man i selvbetjeningen bliver gjort opmærksom på, at man mangler dokumentation, og hvor man kan finde det. På den måde sikrer vi, at lønmodtagerne langt oftere får sendt den korrekte dokumentation ind i første omgang, siger Anne Kristine Axelsson.

Den nye løsning, der bl.a. også gør det lettere for brugere med synsnedsættelse at sende dokumentation, har været under udarbejdelse i et par år, og den er i høj grad blevet til med input fra særligt fagforeningerne, hvor man hjælper lønmodtagerne i forbindelse med dækning af tilgodehavende efter en arbejdsgivers konkurs.

FAKTA

Lønmodtagernes Garantifond er finansieret af de private arbejdsgivere, der betaler et lovpligtigt bidrag, og kan hjælpe lønmodtagere, hvis en arbejdsgiver er gået konkurs, ophørt, kommer under rekonstruktion eller ejer er død. Derefter kan man anmelde manglende løn, pension, feriepenge mv., som LG udbetaler.

LG kan højst udbetale 160.000 kr. i manglende løn mv. Derudover kan LG betale feriepenge, betaling af søgnehelligdage (SH-betaling) og fritvalgssaldo, hvor der ikke er et beløbsloft.

LG modtog i 2022 11.344 anmeldelser fra lønmodtagere, som var påvirket af konkurser hos i alt 1582 arbejdsgivere. Samlet udbetalte LG 599 mio. kr., i løn, erstatninger og feriepenge i 2022.