Folkeskolernes økonomi er under pres. Opgaverne bliver mere komplekse, og en stigende del af folkeskolernes budget går til specialundervisning. Derfor tilfører Middelfart Kommune 27,5 mio. kr. for at skabe en god skole for flere.

Søndag indgik et bredt flertal af byrådet i Middelfart Kommune en delaftale om folkeskolerne. Målet med aftalen er at styrke folkeskolerne, som bruger en stadig større del af budgetterne på specialundervisning. Det betyder, at der er færre midler til at skabe stærke almene tilbud. Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti står bag aftalen.

Byrådet har allerede investeret massivt i modernisering af skolens bygninger gennem de senere år – og med afsæt i anbefalinger fra VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der har analyseret Middelfart Kommunes skoleområde, er der igangsat en række tiltag for at styrke almenområdet i folkeskolerne. Der er blandt andet igangsat omfattende kompetenceudvikling for 9 mio. kr. på alle skoler med støtte fra A.P. Møller Fonden, sat en tydeligere fælleskommunal retning, styrket adgang til sparring fra PPR og specialtilbudsmulighederne er tilpasset.

– Med aftalen tilfører vi flere midler med det mål, at flere børn skal have en god skole. På sigt forventer vi, at det betyder, at færre får brug for ekstra hjælp udenfor den almene skole, siger borgmester Johannes Lundsfryd.

For at komme i mål og skabe gode rammer for flere elever i de almene klasser skal der skabes bedre mulighed for holddeling, co-teaching og udvikling af særligt tilrettelagte forløb for elever med læringsvanskeligheder – og dermed også et mere attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne.

Tankerne bag aftalen er blandt andet blevet drøftet på et dialogmøde i regi af ”Sammen om skolen” med deltagelse af medarbejdere, ledere, forældre, elever og politikere.

Partierne bag aftalen forventer, at de ekstra ressourcer vil få positive effekter dels på kort sigt i forhold til at skabe en god skole for flere, dels på lang sigt i forhold til børns videre vej ind i uddannelse og job. Aftalen skal fremme, at flere får den støtte og inspiration, de har brug for i almenområdet med en forventning om, at det mindsker behovet for specialundervisning udenfor almenområdet.

Finansiering

Det er aftaleparternes ønske, at aftalen udmøntes allerede fra den 1. januar 2025. Derfor er målet, at delforliget vedtages på byrådsmødet i aften, den 24. juni, så der er tid til at tilrettelægge de nye tiltag og ansætte flere medarbejdere til opstart allerede primo 2025. Folkeskolerne tilføres 11 mio. kr. om året, med forventning om, at færre elever i specialundervisningstilbud vil give en besparelse. Dermed kan indsatsen på sigt hvile i sig selv økonomisk. Det forventes, at der over fem år vil komme en stigende besparelse:

Investeringsplan almenskoler
Beløb i 1.000 kr.

ÅrStyrkelse af almenområdet (opnormering)Færre udgifter til specialundervisningstilbudSamlet investeringsprofil
202511.000011.000
202611.000-2.7508.250
202711.000-5.5005.500
202811.000-8.2502.750
202911.000-11.0000

I alt tilføres 27,5 mio. kr. ekstra over den femårige periode. Aftalen finansieres af engangsindtægter fra valget af selvbudgettering i 2022, som har givet Middelfart Kommune en ekstra indtægt.