Vejle Byråd har godkendt en lokalplan vedrørende et boligområde ved Skikballevej i Gauerslund. I alt må der opføres 70 boliger fordelt i otte boligklynger.

Ifølge sagsfremstillingen er det en privat bygherre, der har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for et boligområde med mindre, tæt-lave boliger på mindre grunde. Forslaget giver mulighed for bebyggelse af op til 70 boliger fordelt i otte klynger. Planen er, at der etableres arealer til fælles mødesteder i boligklyngerne samt i det fælles grønne område.

Da lokalplanen var i høring fra den 24. november til den 5. januar 2024, kom der to høringssvar. Det ene fra Ældrerådet og det andet fra TVIS. Det betyder, at en præcisering i lokalplanens bestemmelser er blevet lavet således, at det lyder som følger:

– Stier til gående og cyklende, herunder sti langs Vej A-A, udlægges i en bredde på minimum 5,0 meter med en stibanebredde på minimum 3 meter.

Formanden for Voksenudvalget, Lone Myrhøj (F), tog ordet under punktet og sagde blandt andet:

– Endnu en anerkendende bemærkning. Det er dejligt, at vi får ældreboliger, og det er også vigtigt, det Ældrerådet skriver i deres høringssvar. Jeg vil dele Ældrerådets opfordring, så der kan bygges et fælleshus, og at der indtænkes flere områder, hvor et-værelses boliger kan have plads til overnattende gæster. Det er i tråd med vores politik med flere fællesskaber og mindre ensomhed, når man bor alene, sagde Myrhøj.

Efter Lone Myrhøjs bemærkning blev lokalplanen enstemmigt vedtaget. Dermed kan der nu opføres ældreboliger på Skikballevej i Gauerslund.