https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

I en ny udvikling i den igangværende miljøkrise i Ølst, blev miljøvirksomheden Nordic Waste erklæret konkurs af skifteretten i Randers kl. 10.02. Dette sker efter en periode med øgede bekymringer og udfordringer forbundet med forurenet jord i området.

Siden midten af december har der været en vedvarende indsats fra Randers Kommune for at forhindre, at forurenet jord skred ned i Alling Å, hvilket risikerede at forårsage omfattende miljøskader i både åer og havområder. Den rolle, som Nordic Waste har spillet i denne sag, har været under intensiv overvågning og debat.

Konkursen, som blev erklæret præcist klokken 10.02, skaber en ny og kompleks situation for alle involverede parter. Dette skridt blev taget efter en begæring indgivet af virksomheden selv i fredags og følger kort efter et påbud fra Miljøstyrelsen. Dette påbud pålagde Nordic Waste at stille sikkerhed for 205 millioner kroner i relation til arbejdet med at forhindre en miljøkatastrofe.

Med Nordic Waste’s konkurs er spørgsmålet nu, hvem der skal overtage ansvaret for det videre arbejde med at stabilisere situationen og forhindre yderligere skader på miljøet. Randers Kommune og de danske miljømyndigheder står over for en udfordrende opgave med at navigere i denne nye virkelighed, hvor de må balancere miljømæssige bekymringer med de finansielle og juridiske konsekvenser af konkursen.