Skoleområdet i Fredericia Kommune skal løftes. Det står soleklart efter både karakter- og trivselsmålinger igen peger i den forkerte retning. Udfordringerne har hobet sig op over en årrække fordi der ikke er blevet truffet vigtige beslutninger og trykket af på dem. Det efterlader en folkeskole hvor også de fysiske rammer er udfordrede, og hvor børnene betaler regningen i forhold til trivsel og læring, mens medarbejderne flere steder, arbejder under særdeles tvivlsomme arbejdsforhold.

For Det Konservative Folkeparti er det åbenlyst, at der skal tages politisk ansvar for at finde holdbare løsninger. 

Det kræver en plan, der rækker ud i fremtiden og som er realistisk i forhold til budgetter og anlægsrammen. Det er betydeligt sjovere at fremrykke investeringer, end det er, igen og igen at udskyde planer og skuffe borgere og medarbejdere uden at der sker en afklaring eller der er udsigt til en løsning. For at lykkedes med vores ambitiøse vision om at blive børnefamiliernes førstevalg er politikkerne nødt til at finde fælles fodslag om genopretning af vores folkeskole og arbejde sammen om løsninger. Det kræver, at alle vil lytte og samarbejde, og at der ikke findes nogen helliger køer.

Vi må desværre konstatere, at der flere steder i Fredericia Kommune findes skoler, der trænger til et massivt løft, især når det gælder de fysiske rammer. Men én ting er når bygningsdelene forfalder og mangler vedligehold og udskiftning. En anden ting er, når de fysiske rammer ikke længere rummer børnene og medarbejderne.

Det er Skærbæk et eksempel på. Her er der ikke fundet en løsning på overgangen for de børn, der starter i ”på vej i skole”. Virkeligheden er, at der bliver samlet alt for mange børn i det lokale beboerhus, som slet ikke er indrettet til formålet. Med midlertidige og flytbare indretninger, har medarbejdere og borgere lykkedes med at lave en brugbar løsning, men med en række ulemper. På trods af at problemet er kendt, findes der endnu ikke planer for den fremtidige løsning. Ja, faktisk er der ikke en plan for det kommende skoleår. 

Det er dybt kritisabelt, at der ikke rettidigt er fundet løsninger på de fysiske rammer, hvilket i praksis betyder, at skolen deler lokale med den lokale beboerforening. En ordning som kun har kunnet lade sig gøre med en stor indsats fra de berørte aktører. En ordning som der burde have været fundet en langsigtet plan for, længe inden det kom hertil.

I et velfærdssamfund findes det helt uhørt, at børn, forældre og medarbejdere skal leve med de forhold, og det er endnu mere uacceptabelt, at der ikke er lagt en plan for, hvad der skal ske. 

Når en udvalgsformand udtaler, at der ikke er noget der sejler på skoleområdet, så er det for Konservative en manglende situationsfornemmelse, når det er helt åbenlyst, at der er tale om helt uacceptable forhold, og hvor børnene betaler prisen. 

Det er nødvendigt at der findes en langsigtet løsning, og indtil da skal der laves en plan for en acceptabel midlertidig løsning. Lokalt peges på eksisterende bygninger i området som en permanent løsning og indtil da kunne det måske være pavilloner, der var en anstændig midlertidig løsning der tilgodeser både skolen og borgerne.

Snart går børn og forældre på sommerferie med en usikkerhed om, hvilke vilkår de møder op til efter sommerferien. Det er problematisk, og det er et ansvar som både politikere og forvaltningen skal tage sammen. Vi er ansvarlige for at prioritere de fysiske rammer og sørge for ordentlige vilkår, så børn og forældre oplever en god og forudsigelig hverdag, og medarbejderne kan løse deres vigtigste opgave overfor børnene. 

For Det Konservative Folkeparti er det afgørende, at der kommer løsninger på bordet. Det er der ikke udsigt til lige nu, men vi vil arbejde målrettet for, at dette sker.