I Fredericia har vi jo den dejlige Østerstrand hvor alle kan nyde badelivet året rundt, der er yderlig direkte adgang på meget af byens kystlinje til bæltet. Der er masser af steder du kan nyde bæltet, endda mere end de fisk der har forladt området grundet iltsvind og andre forureningstiltag.

Men pop up kommunalt betalte badebroer for de få, er et liberalt ”no go”.

De personbaserede venstre floskler som livskvalitet, bosætning og turisme mv. i konstant fører jer frem med uanset emne, viser i ikke har øje for de virkelige udfordringer der er i kommunen, for borgerne, de næringsdrivende, erhvervslivet, biodiversiteten og øvrige emner der får et samfund til at virke. Helt nøjagtig rodårsagen til emnet ikke efterfølgende lappeløsninger.

Broen er forsvundet grundet manglende kystsikring på strækningen Fredericia til Bøgeskov. Her er skrænterne så nedbrudt at træerne vælter ned ad kystlinjen og derfor igennem årene er blevet til det drivtømmer der ødelagde denne bro og meget andet under den sidste østenvinds storm.

Kommunen har i årevis intet tiltag gjort imod nedbrydningen af denne kyststrækning og forsætter det, kommer der på sigt bygninger i nedstyrtningsfare.

Yderlig er det ultimativt vigtigt der igen skabes liv under havoverfladen ved udplantning af ålegræs, opbygning af stenrev og klapnings forbud. Hvilket vigtigt for Liberal Alliance. Får vi magt som agt, handle vi på på området.

Der er akut behov for en handlingsplan for sikring af Fredericia kyster og den nedbrydning der sker løbende.

Badebroer med offentlig adgang betalt af lokale grundejerforeninger eller fonde kan anlægges, på steder hvor kommunalplanen tillader dette og hvor kommunen har undersøgt om forholdene og bro design findes tilstrækkelig. Yderlig skal et udsnit af disse broer have handicapadgang hvor muligt.

Poul Rand. Lokalformand Liberal Alliance i Fredericia.