Ethvert liv er som med en rød tråd vævet sammen med andres liv. Jes Jørgensens liv var vævet sammen med vores. Det er Jes Jørgensen der er død. Vores liv bliver aldrig som før.

Nu er det tid at erkende:

Verden bliver aldrig som før.

Nu er det tid til at vende

Vor tanke mod alt det, du gav

Nu er det tiden at kende

Mørket der kan gøre os blind

Nu er det tiden at tænde

Drømmen, du gav til vort sind.

(Frit efter Carl Scharnberg 1998: Nu er det tid )

Jes viede hele sit arbejdsliv til Danmarks børn og unge. Han arbejdede stålfast på at alle børn og unge skal have lige deltagelsesmuligheder. For Jes var fritids- og ungdomsklubberne samt ungdomspædagogikken og den samfundsmæssige anerkendelse heraf et vigtigt middel hertil. Med fritids- og ungdomsklubberne startede Jes´ livsmission.

Først som faglig sekretær i Landsforeningen Danske Klubfolk (LDK), hvor han dels arbejdede i Fynsafdelingen og dels i LDK´ s nationale ledelse. Efter LDK´ s fusion med BUPL i 1991 arbejdede han i en periode for BUPL frem til 1995.

Herefter blev han ansat som projektleder i Fredericia Kommunes udviklingsprojekt: Frederic og Ida, der skulle geare klubområdet i Fredericia til at matche områdets nye lovgivning. Jes Jørgensen var tilknyttet Fredericia Kommune frem til 1998, hvor han sammen med Institutionsafdelingen og klubområdets ledere og medarbejdere udviklede klubområdet, således det blev kendt langt ud over kommunegrænsen. Desuden var Jes en afgørende kraft i tilblivelsen af Fredericia Kommunes ungdomshus.

Han var dernæst ansat i Dansk Sygeplejeråd, for i 2007 at blive ansat som områdechef i Århus Kommune Område Gellerupparken/Toveshøj.

I forbindelse med reduktion af antallet af områdechefer i 2011 overgik Jes til en stilling som sektionsleder i Børn og Unge forvaltningen.

Hans sidste stilling blev som Børne- og Ungechef i Ærø Kommune, og det var fra denne stilling Jes gik på pension i 2022. Det er en dyb sorg for alle os, der har arbejdet sammen med og været venner med Jes i mange år, at han er død.

Jes havde et vedholdende og dybt engagement i at skabe de bedste betingelser for børn og unge, uanset hvor han virkede og uanset hvilke ansættelser han havde. For Jes var børne- og ungeperspektivet centralt. Hans omdrejningspunkt var at give alle børn og unge lige deltagelsesmuligheder og kvalificeret selvbestemmelse i alle de sammenhænge, han indgik i. Samtidig mestrede Jes at arbejde med og bevæge sig i det komplekse samspil mellem samfundsmæssige betingelser, politiske strategier, kommunale vilkår, professionelle og børn og unge.

Jes var ambitiøs på vegne af børne- og ungeområdets udvikling. Han havde en stålsat vilje til at ville forbedre og forandre betingelserne for børn og unges udviklingsmuligheder. Jes havde dyb indsigt i, erfaring med og faglig viden om, hvad der skulle gøres, og han fortsatte med at tage formelle uddannelser for at være fagligt kvalificeret og opdateret på den nyeste viden.

Han var ansvarlig for et stort udviklingsprojekt på børne- og ungeområdet i Ærø Kommune, og som eksempel på hans ønske om kontinuerlig kvalificering deltog han som studerende sammen med ledere, lærere, pædagoger og socialrådgivere i moduler på Diplomlederuddannelsen og gik til eksamen på lige fod med alle andre. Han gik foran og viste, at alle har brug for kompetenceudvikling.

Jes var ubetinget et stort organisatorisk ledelsestalent. I 1980´erne var han ansvarlig for de årlige landsgeneralforsamlinger i LDK, og han fik her de første dybe erfaringer med at lede og organisere store arrangementer, hvor alle deltagere fik deltagelsesmuligheder. Denne viden og disse erfaringerudbyggede han gennem resten af sit arbejdsliv til stor gavn for kvaliteten i alle de opgaver, han varetog. Det mærkede vi senest, da vi i november 2023, sammen med Jes, stiftede Fagligt Selskab for Fritids- og Ungdomspædagogisk Ledelse.

Jes var på alle måder et varmt og generøst menneske. Han arbejdede vedholdende og gik efter den ypperste kvalitet både i opgaveløsningerne og i de menneskelige relationer. Han har i høj grad inspireret alle os, der har arbejdet sammen med ham både pga. hans dybe faglighed og hans måde at være menneske på. Jes kærede sig om alle os, han indgik i relationer til. Han havde omsorg for andre mennesker, og han havde tillid til, at vi alle gjorde vores ypperste for at nå de mål, vi var sammen om.

Det er en dyb glæde at have arbejdet sammen med og været tæt på Jes. Han har på alle måder sat aftryk og gjort indtryk.

Jes Jørgensen blev 67 år. Vores varmeste tanker går til Jes´ familie, hans livsledersager Lea, deres børn, samt svigerbørn og børnebørn. Det er en dyb sorg, at han er død.

Æret være hans minde.

Svend Bak, Toke Agerschou. Jesper Larsen og Lisbeth Pedersen