Godt et halvhundrede deltagere, repræsentanter med standart fra Hæren, og faner fra Hjemmeværnet, Garderforeningen, Marieforeningen, Telegrafregimentets soldaterforening deltog i De Danske Forsvarsbrødre i Fredericias mindehøjtidelighed ved mindestenen på Lyngsodde.

Formand Erik Schwensen holdt mindetalen over de syv britiske og canadiske mænd, der betalte den ultimative pris for vores frihed – for 79 år siden – den 10. marts 1943 kl. 22:13 hvor de ombord på Royal Air Force Lancaster ED305 af en tysk jager og et tysk krigsskib, der lå ved Den Gamle Lillebæltsbro blev skudt ned i Lillebælt tæt ved Lyngsodde. Hele besætningen mistede livet. Med livet som indsats var de med at gøre den forskel, der gjorde, at vi igen kunne leve i fred og frihed.


De var blandt mange andre allierede venner, som hjalp os. Sir Winston Churchills ord, som han udtrykte tilbage i 1941 gælder også for disse syv besætningsmedlemmer:

– Never in the Field of Human Conflict, was so much owed, by so many, to so few.
Siden har vi sammen med vore britiske og canadiske venner kæmpet for freden og friheden, både i FN- og NATO-regi og i ”Coalitions of the Willing”. Vi har gjort det mange steder:

– i GAZA, på CYPERN, i SARAJEVO, i DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN, i IRAK og i AFGHANISTAN, hvor Føringsstøtteregimentet og EWKMP har arbejdet tæt sammen med de britiske enheder i Helmandprovinsen. Vi har haft viljen og evnen til – i et dybt følt fællesskab – at betale prisen for vores frihed og fred. Betale prisen for vores demokratiske styreform, vores velfærdssamfund, vores fælles værdier, freden og friheden. Betydningen heraf ser vi desværre også i dag.
Selv om det sker langt fra hjemlandet. Ligesom det var det for de syv besætningsmedlemmer, som vi mindes i dag:
– WE WILL ALWAYS REMEMBER YOU…. Tak.

Forsvarsbrødrene og flere tilstedeværende lagde blomsterbuketter ved Mindestenen og de omkomne blev mindet med 1 minuts stilhed.
Forsvarsbrødrene var efter ceremonien vært ved en kop kaffe og kage, der var leveret af KFUMS mobile ”KUF-vogn”.
En højtidelig og mindeværdig dag.