https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Naturpark Lillebælt modtager 29,3 millioner kroner. Midlerne vil blive brugt til at udvikle Museumsgaarden Kringsminde nær Fredericia og Skamlingsbanken-området i Kolding Kommune, herunder et udsigtstårn i træerne og en tidevandsbro ved Binderup Strand.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter fire turismeprojekter på tværs af landet, som er en af bestyrelsens signaturindsatser med stor betydning for vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Projekterne skal via ny og forbedret fysisk infrastruktur tiltrække nye private investeringer, heriblandt de ovenstående.

Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme peger på, at der er et investeringsefterslæb i dansk turisme, særligt uden for de store byer. Med i alt ca. 110 mio. kr. støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fire projekter, – der med en markant investering i turismeinfrastruktur og områdefornyelse skal bidrage til at tiltrække nye private investeringer. 

Erhvervsminister, Morten Bødskov. Foto: AVISEN

– Turisme er en dansk succeshistorie, og den skal vi bygge videre på. Derfor har vi brug for flere investeringer i dansk turisme, særligt uden for de store byer. Vi skal have virksomheder og ildsjæle til at kaste sig ind i arbejdet, og derfor er det vigtigt, at vi med projekterne her hjælper kommunerne med at vise vejen. Det er projekter, der skal være med til både at tiltrække flere feriegæster, og komme lokalområderne til gavn, siger Erhvervsminister Morten Bødskov.

De støttede projekter i Thyborøn, Naturpark Lillebælt, Juelsminde og Nakskov skal eksempelvis etablere faciliteter og anlæg som fx havnebad, maritime legepladser, promenader og rekreative spots, samt kystterrasser, forbindelsesstier, forbedrede adgangsforhold, forbindelser mellem havn og by samt bedre skiltning og kulturformidling. Flere projekter omfatter også klimasikringsinitiativer. 

Fælles for de udvalgte projekter er, at de tager afsæt i strategisk planlægning og vil bidrage til både økonomisk og social bæredygtighed. Derigennem forventninger om tiltrækning af nye private investeringer til gavn for lokal beskæftigelse.

– Som noget helt nyt giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tilskud til etablering af infrastruktur, og vi håber med midlerne til de udvalgte projekter for alvor at få sat skub i de private investeringer via fysisk udvikling af lokale turismeområder i hele landet. Turisme er en af bestyrelsens signaturindsatser, og det ligger os stærkt på sinde at kunne bidrage til at fortsætte de seneste års positive udvikling i sektoren, siger Christian Motzfeldt, forperson for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

De mange millioner kommer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje til udvikling af turismeområder, og det er Naturpark Lillebælt, der har søgt på vegne af de tre kommuner. 

Projektet løber fra 2024-2026 og har titlen: ”Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg i Danmarks størstenaturpark”. Der er stor glæde i de tre kommuner over at naturpark-samarbejdet bærer frugt også på turismeområdet.

– Vi arbejder sammen for at skabe en naturpark med en natur i balance, fyldt med gode oplevelser. Udover at vi laver projekter som fx stenrev i havet, så skal vi også have flere ud og opleve vores hav og kyst. Så får flere et forhold til vores natur, viden til at passe på den og vi øger vores turismepotentiale. Med dette projekt kan vi forbedre nogle af de største hotspots, altså steder hvor vi gerne vil have folk hen, så vi kan give vores besøgende gode faciliteter og en god oplevelse, siger Jacob Bjørnskov Nielsen, formand for Naturpark Lillebælts forretningsudvalg, Middelfart Kommune.

– Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark. I Naturparken er der mulighed for enestående natur- og kulturoplevelser, et aktivt friluftsliv og outdooroplevelser. Det er der en stigende efterspørgsel på fra vores borgere og fra besøgende, og potentialet for endnu flere spændende oplevelser er til stede. Hvis det skal indfries, kræver det, at der bliver etableret nye stier, nye spændende faciliterer som f.eks. på Skamlingsbanken, hvor de nye tiltag kommer til at binde Skamlingsbanken og Lillebælt sammen. Det får vi nu hjælp til, og det er jeg rigtig glad for, fortæller Jørn Chemnitz, repræsentant fra Kolding Kommune i naturparkens forretningsudvalg.

Skamlingsbanken

– Dette projekt skal ses som en afgørende trædesten i realiseringen af Naturpark Lillebælts naturparkplan og strategi for 2023-2027, hvor formidling og forbedring af natur og kultur kobles tæt sammen med lokal turisme- og erhvervsudvikling. Projektet indgår som en væsentlig løftestang for at kunne tilbyde lokale borgere og turister faciliteter og aktiviteter, der lever op til de kvalitetskrav og standarder, som der i dag bliver krævet. Samtidig håber vi, at investeringerne skal bringe naturparkens turismeinfrastruktur op på et niveau, der tiltrækker yderligere private investeringer til området fx udbygning af campingpladser eller hoteller – både på kort og lang sigt, lyder det fra John Nyborg, repræsentant fra Fredericia Kommune i naturparkens forretningsudvalg.

– Jeg blev simpelthen så glad, da jeg fik nyheden! Allerede nu er Naturpark Lillebælt med til at løfte området, og denne investering er en enorm gevinst, da den både kan løfte eksisterende projekter, men også kan have en effekt for andre aktører i destinationen. Det forstærker vores generelle tilbud til danske og udenlandske gæster. Det støtter op om den overordnede udvikling, vi ser overalt i turismeerhvervet i Destination Trekantområdet, siger han og uddyber: – Med sine stedbundne kvaliteter, bæredygtige profil og centrale placering i Danmark har Naturpark Lillebælt potentiale til at blive et konkurrencedygtigt og attraktivt turismeprodukt, en ”reason-to-go”, der tiltrækker flere gæster til Trekantområdet og Fyn, fortæller direktør Martin Perregaard-Bitsch fra Destination Trekantområdet, der er med i projektet og har deltaget i ansøgningsprocessen.

Sådan skal tilsagnet på 29,3 mio. kr. fordeles

• 5 mio. kr. til udvikling af Middelfart Marina til et multifunktionelt mødested og et endnu mere attraktivt hotspot i Naturpark Lillebælt

• 5 mio. kr. til Museumsgaarden Kringsminde, der skal gøre stedet til et attraktivt kultur- og naturformidlingscenter

• 5 mio. kr. til Skamlingsbanken, hvor der skal etableres en tidevandsbro “Havplatformen Verdens Ende” og en udkigsplatform “Trætoppen”, så hele Skamlingsbanken bindes sammen med Lillebælt

• 1,9 mio. kr. til flydende formidlingsplatform, som deles mellem de tre kommuner

• 3 mio. kr. til nye faciliteter som opholdssteder, bænke, toiletter fx ved Lillebæltsstien i Middelfart, Løverodde i Kolding og Snoghøjgård Parken i Fredericia

• 1,2 mio. kr. til wayfinding, skilte, formidling

• 1,9 mio. kr. til projektledelse

• 0,1 mio. kr. revision og evaluering

• 6,2 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Udover de 29,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, så lægger kommunerne og eksterne fondeca. 66 mio. kr. i projektet.

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse annoncerede i januar 2023 97 mio. kr. – heraf 62 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og der er modtaget i alt 27 ansøgninger. På sit møde 9. november 2023 har bestyrelsen besluttet at give tilskud for ekstra 13 mio. kr. – dvs. i alt 110 mio. kr. (heraf 72 mio. kr. i EU-midler) til fire lokale turismeområdeprojekter, der skal tiltrække nye investeringer. Tilskuddet til hvert af de fire projekter er mellem 24 og 30 mio. kr.