Viceborgmester i Fredericia Kommune, Susanne Eilersen (O), er på ingen måde tilfreds med, at budgetterne ikke holder. Hun freder heller ikke nogen, og derfor vil Dansk Folkeparti gå til budgetterne med fokus på at bruge økonomien på varme hænder, skolelærere og pædagoger.

Susanne Eilersen er ked af den økonomiske situation på Børne- og Skoleområdet i Fredericia. Så simpelt kan det siges, fortæller hun i et interview torsdag. I sidste ende går kommende besparelser ud over de borgere, som virkelig har behov for hjælp. Det er både, når vi taler om de yngste og ældste borgere, at Susanne Eilersen bliver bekymret. Men hun slår samtidig fast, at økonomien skal hænge sammen; man kan ikke bare bruge penge, der ikke er i budgettet gang på gang.

– Vi kan ikke blive ved med at se på, at millionerne fosser ud af kassen. Jeg ved, at der stadig kæmpes med et stort oprydningsarbejde efter en tidligere leder på børne- og familieområdet, men vi skal have stoppet den dårlige økonomiske udvikling. Det er tragisk, at der skal tvangsfjernes så mange børn, men vi må arbejde endnu hårdere på at forebygge, så vi ikke når dertil, siger Susanne Eilersen med henvisning til familieområdet.

På skoleområdet er hun også chokeret over, at det endnu engang skrider, og millioner nu skal hentes andre steder i kommunekassen.

– Vi bliver nødt til at arbejde på en helt anden måde fra nu af. Økonomien må ikke fortsætte i det spor, vi ser nu. Jeg har set, hvad min kollega i byrådet, Tommy Rachlitz Nielsen, siger, og jeg er da enig. I sidste ende er det økonomiudvalget og byrådet, der sidder med budgetterne, og når det skrider gang på gang, så må vi sørge for at være bedre orienteret, og ja, hvis det fortsætter, kan vi blive nødt til at bede om at få området under administration, siger Eilersen og fortsætter:

– Jeg tror generelt, at vi skal trække en streg i sandet, gentænke området og komme til bunds i det hele, så vi sikrer, at vores skoler bliver de bedste, og så vi sikrer, at tallene holder. Dansk Folkeparti har samtidig gennem mange år peget på den aktuelle skolestruktur i Fredericia som et minus. Når formanden for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling, fortæller, at det koster ca. 1,5 år på kontoen for elever at foretage et skoleskifte, så skal vi gå en anden vej. Vi kan ikke bare sige, at det tror vi ikke på.

Hvordan vil du gå videre med det?

– Det har vi faktisk gjort flere gange, også da vi gik til valg i 2017 og igen i 2021. Generelt skal vi lytte til organisationer og de dygtige mennesker, vi har til at arbejde i skolerne. Der skal tages mange greb nu, og en analyse af vores skoleområde og en ny struktur kunne være første greb i almindelighed, men i særdeleshed, når vi skal bygge en ny skole. Vi kan ikke blive ved med at sidde med skyklapper på og sige, at vi troede, at vi lavede det bedste. Vi kan jo se, at det ikke kører, heller ikke på kvalitet, hvor for mange har det svært i skolen. Det kan skyldes mange ting i vores samfund, der har ændret sig, ligesom børnene har ændret sig, men det hjælper ikke, at de så samtidig bliver udfordret af et skoleskifte, siger Susanne Eilersen.

Hun er heller ikke sikker på, at distriktsskolemodellen med fire ledere er god.

– Jeg tror generelt på, at vi skal retur til 0-9. klasse i den fredericianske folkeskole, og når jeg samtidig ser, hvor mange forskellige distriktsskoleledere vi har haft på kort tid, så kalder det hele som sagt på en mere dybdegående analyse, der også undersøger, hvorfor så mange siger deres job op på ledelsesområdet. Det kan jo være, at strukturen spiller en rolle, siger Eilersen.

Politikerne må på banen

Susanne Eilersen ser også indad, når hun fortæller om problemstillingerne, men hun mener også, at det er politikerne, der skal sætte sig sammen nu.

– Vi har behov for, at vi som politikere får kigget indad i forhold til kontrolfunktioner overfor forvaltningen. Stiller vi de rigtige spørgsmål, burde vi sige til os selv, når tallene bliver ved at skride. Det kunne også være, at vi skulle lave en politisk temadag uden forvaltningen, hvor vi ser på, om vi forvalter rollerne ordentligt. Det er os alle, siger Eilersen og fortsætter:

– Jeg har derfor også bedt den nye borgmester om, at vi får et politisk forhandlingsrum, hvor vi taler uden at have hele forvaltningen med. Det har jeg bedt om. Jeg mener, at vi godt kan have nogle politiske snakke, der indbefatter forvaltning, vores organisationsstruktur og sammensætningen. Det kan være svært at tale om i et rum, hvor forvaltningen er til stede. Vi skal have den optimale organisationssammensætning. Vi bruger mange penge lige nu. Vi har generelt et fokus i Dansk Folkeparti på, at den djøfisering af samfundet, vi har set, ikke bare i Fredericia, men i hele landet, er usund. Vi bruger for mange penge på ledelse og for få penge på borgernær velfærd.

Men er det noget, I kan gøre meget ved som kommunalbestyrelsesmedlemmer?

– Jeg ved godt, at vi som udgangspunkt kun ansætter direktører og ikke har kompetencer længere ned i forvaltningen til at bestemme. Men vi kan sætte de overordnede rammer, og det vil vi klart kigge ind i, når de kommende budgetrammer er på på plads. De rammer skal vi have udfordret, så vi finder flere penge til varme hænder på senior- og handicapområdet, men også i skolerne og institutionerne, siger Eilersen og slutter:

– Det kan også være, at vi skal se på, om vi ikke kan vælge at ansætte HK’ere på flere områder, hvor vi ikke nødvendigvis har behov for djøffere. Vi er ligemeget hvad nødt til at se på, hvordan vi får budgettet til at holde og gå op.

Læs også