Da Fredericia Håndværkerforening fejrede 175 års fødselsdag, var det ikke kun fødselsdagen, der blev markeret. Michael “BT” Kristensen har ikke været formand siden 1848, men han har været med i en menneskealder. På festdagen blev han hædret for sin store indsats.

Michael Kristensen, kaldet “BT” i lokalsamfundet med reference fra hans mangeårige medejerskab af BT Gulve, modtog æren med både overraskelse og ydmyghed. For ham var dette en fuld cirkel, der blev lukket, da han selv havde udnævnt et æresmedlem tredive år tidligere. Det positive chok på jubilæumsdagen markerede starten på en ny æra for ham, hvor han nu kan nyde frugterne af sit arbejde fra bagerste række.

– At blive æresmedlem og hædret er en stor tak til den person, som har ydet en ekstraordinær indsats igennem en lang periode. En person, som har haft hjerte og ildsjæl med i jobbet. Det er faktisk en mærkelig fornemmelse, at for 30 år siden som nybagt formand for håndværkerforeningen, der udnævnte jeg den nu afdøde malermester, Henrik Thomsen som æresmedlem. Så er det helt forunderligt, at man 30 år efter til et 175 års jubilæum, bliver totalt overrasket og ydmyg over at bestyrelsen i dybeste hemmelighed netop på den dag, hvor man afholder jubilæet, udnævner mig som æresmedlem. Jeg blev dybt rørt. Jeg er og var meget ydmyg og meget, meget glad, fortæller Michael Kristensen.

Det var et positivt chok, da Michael blev kaldt op, men han vidste intet, da han tog til jubilæumsfesten.

– Jeg vidste intet og havde ingen ide om, at jeg skulle kåres, men da vores dygtige nye formand, Jesper Bjerrisgaard sagde, at man ville udnævne et æresmedlem, og at det var mig, så var jeg klar over det og ja, det var et rigtig dejligt chok. Et positivt dejligt chok at få. Jeg var helt oppe at køre hele aftenen, det var jeg faktisk også i dagene efter. Jeg er det stadigvæk. Det er dejligt at blive værdsat for den indsats, som man har gjort, fortæller Michael.

Michael Kristensens formandsperiode var præget af genoplivning og et bevidst social fokus i foreningen. Han arbejdede for at skabe arrangementer, der styrkede fællesskabet blandt medlemmerne og fremme et godt samarbejde, selv i konkurrenceprægede situationer på arbejdspladser. Han er også stolt af det tætte samarbejde, der er opbygget med Fredericia Kommune og lokale erhvervsforeninger.

– Hvis vi spoler tiden lidt tilbage til, da jeg blev ny formand. Der var foreningen fuldstændig ved at sygne ind. Men stille og roligt foretog vi nogle udskiftninger i bestyrelsen, og besluttede så, at vi ville sætte fokus på at lave noget for vores medlemmer. Vi skulle pleje dem via gode arrangementer. Vi skulle være en social forening, fordi det er det, man har brug for. Det skulle være arbejdsgiverting, arbejdsmiljø og alt muligt andet, det får man i sine brancheforeninger, siger Michael og tilføjer:

– Vi lykkedes faktisk med det henover 25-30 år. Vi har lykkedes med at sige – “jamen, vi står for at lave nogle gode sociale arrangementer, hvor håndværksmestre og deres ansatte kan komme. Det, der er vigtigt, er også at der ingen tvivl er om, at rundt omkring på byggepladserne, der slås de enkelte mestre med hinanden,” forklarer Michael og uddyber:

– Så kan elektrikeren ikke komme til for maleren, og maleren kan ikke komme til for gulvmanden og så videre. Men det at man kan sætte sig ned i et lidt afslappet festligt lag og sige, “arh Christian, du kunne godt have sørget for at dine folk får ryddet lidt bedre op”, så siger man her, det ved jeg godt, det må du undskylde, det laver vi om en anden gang.

Håndværkerforeningen var også aktiv i stiftelsen af Business Fredericia.

– Med årene har vi også været heldige at kunne få et meget tæt og rigtig stærkt samarbejde med Fredericia Kommune og erhvervsforeningerne, sidst blev det Business Fredericia, som vi var med til at stifte. Det har været en helt fantastisk rejse. Jeg må sige, at når jeg sådan efterrationaliserer, så tænker jeg; ja okay, jeg blev æresmedlem, så skal jeg huske at skynde mig at sige tusind tak til alle de medlemmer, som har været med igennem alle årene. Alle dem, der har bakket helt loyalt op, uanset om det har været julekoncerter, teater, diletant i Erritsø eller, hvad vi har været til, så har der været en fantastisk opbakning.

Giver det lidt et andet syn på dine år i foreningen?

– Jeg ved ikke, om det giver et lidt andet syn på alle de år, men man kan spørge – fik du noget ud af det, du gerne ville? Og til det, vil jeg svare, at vi har egentlig aldrig nogensinde i det regi, sat os ned og sagt jamen, vi laver en fem-årig strategiplan og handlingsplan. Jeg synes egentlig som forening, at vi kan være stolte af, at det er der ingen tvivl om, at da vi blev 150 år i foreningen for 25 år siden, der var vi meget i tvivl om, som bestyrelse, om vi kom til at overleve i 25 år mere. De er så gået, og vi overlevede. Det er godt, svarer Michael Kristensen

Den nye bestyrelse bærer respekten for det sociale element og engagementet i lokalsamfundet videre, som Michael Kristensen ser som et lovende tegn for foreningens fremtid. Som æresmedlem ser han frem til at støtte foreningens kommende arrangementer og nyde samværet med kollegerne.

– Jeg er ikke den mindste smule i tvivl om, at de dygtige mennesker, der i dag sidder i bestyrelsen vil føre håndværkerforeningen videre til 200 års jubilæum. Jeg fornemmer at den nye bestyrelse har en dyb respekt for det sociale og gode samarbejde, der er mellem medlemmerne, fortæller Michael Kristensen.

Respekt betyder noget i en medlemsforening slår det nye æresmedlem fast.

– Det at have respekt for, hvad det er medlemmerne vil, for det er er vigtigt. Samtidig fornemmer jeg også en stor lyst, til at engagere sig i byen. Det synes, jeg er rigtig godt. Det er dejligt at en ny bestyrelse siger, at vi vil gerne engagere os, både i forhold til udviklingen af byen, og hvordan tager vi hånd om de unge mennesker, så de får en uddannelse og kommer i gang, får et arbejde og så videre. Jeg er slet ikke tvivl. Det bliver endnu bedre, det bliver rigtig godt, siger Michael Kristensen og slutter:

– Tak til medlemmerne og pøj pøj med det hele, og så vil jeg selvfølgelig som æresmedlem, det har man jo fornøjelsen af, komme til arrangementerne, og det er endda vederlagsfrit og uden omkostninger for mig, så selvfølgelig vil jeg bakke op om ethvert arrangement, de laver. Det glæder jeg mig meget til. Jeg glæder mig meget til at kunne sætte mig tilbage på bagerste række, og kunne nyde det.