I hjertet af Fredericias strategiske plan for at booste erhvervsturisme står MESSE C – en nøglefacilitet, der har været genstand for megen diskussion og planlægning i de seneste måneder. Med en igangværende debat om ejerskabet og fremtiden for dette vitale messecenter, står Fredericia Kommune over for vigtige beslutninger, der kan forme byens fremtid som et erhvervsturistisk knudepunkt.

Efter en grundig vurdering fra Fredericia Kommunes forvaltning og en enstemmig beslutning på et lukket punkt på byrådsmødet, står det klart, at MESSE C i øjeblikket ikke kan sælges og i stedet skal udbydes i en 10-årig forpagtningsaftale.

Susanne Eilersen (O). Foto: AVISEN

I denne sammenhæng talte AVISEN med Susanne Eilersen, formand for Udvalget for Bosætning og Turisme og bestyrelsesmedlem i MESSE C, for at diskutere Messe C’s rolle i at fremme erhvervsturisme i Fredericia og de udfordringer og muligheder, der ligger foran. Eilersen, der er en stærk fortaler for messecentrets betydning, deler hendes synspunkter på, hvorfor MESSE C er uundværlig for byens økonomiske og turistmæssige vækst.

– MesseC er omdrejningspunkt for erhvervsturisme, som er et af de ben, vi har fokuseret på i udvalget. Det er fokuspunkt også sammen med Experience Fredericia for os. Hvis vi ikke har MESSE C, så har vi heller ingen erhvervsturisme i Fredericia. MESSE C er alfa og omega for os, siger formand Bosætning- og Turismeudvalget i Fredericia Kommune, Susanne Eilersen (O).

Når Fredericia Kommune forbereder sig på at indgå en ny 10-årig forpagtningsaftale for MESSE C, er der stor fokus på, hvem der vil være den bedst egnede til at varetage denne rolle. Det er ikke kun en forretningsmæssig beslutning, men også en, der har dybe rødder i lokalsamfundets engagement og forståelse. Susanne Eilersen lægger stor vægt på betydningen af lokal tilknytning og kendskab til byen, som hun mener er afgørende for den fremtidige succes og integration af MESSE C i byens erhvervs- og kulturliv. Eilersen udtrykker klart sine tanker om, hvad der gør en forpagter ideel for denne vigtige position i Fredericia.

– Set med mine briller, så er det vigtigt, at den forpagter, der kommer fremadrettet, er forankret i Fredericia, kender Fredericia, kender virksomheder og har et tæt samarbejde med byen. Det er vigtigt, at de kender Fredericia og gerne bor i Fredericia. Det vil vi altid gerne have folk gør, så de ikke kører hjem klokken 16.00, men ved, hvad der sker i byen, kender kulturen og kulturlivet, men også erhvervslivet, siger Eilersen.

Udover dens umiddelbare økonomiske betydning, indtager MESSE C også en særlig plads i hjertet af Fredericias kulturelle og sociale landskab. Dens historie og betydning strækker sig langt ud over dens fysiske rammer, hvilket beriger byens identitet og stolthed. Susanne Eilersen, med en dyb forståelse for både nutidens behov og fortidens arv, reflekterer over, hvordan Messe C tjener som et kritisk knudepunkt for byens kulturelle og historiske arv. Hun påpeger, at MESSE C’s værdi ikke kun ligger i dens nuværende funktion, men også i dens historiske forankring i Fredericia

– Det er vigtigt for lokalsamfundet at have en motor som MESSE C. Vi har et sundhedshus, et teater og et messecenter. Store attraktioner betyder noget. Præcis som håndbold og fodbold gør. Så er det klart, at hvis MESSE C forsvandt, så vil en stor kulturinstitution være fortid. Man skal huske på, at MESSE C står på skuldrene af det, der en gang hed Købestævnet. Jeg ved, at historien omkring købestævnet har betydning for mange, især den ældre generation af Fredericia. Det var her folk rejste til for at handle, og det gør noget for en by og byens stolthed, at man har sådan et MESSE C, mener Susanne Eilersen.

Med udsigten til en post-pandemisk verden reflekterer Susanne Eilersen over de positive ændringer og muligheder, som Messe C står overfor. Efter at have navigeret gennem de udfordrende tider, som COVID-19-pandemien har medført, ser messecentret nu en ny æra med fornyet styrke og potentiale. Eilersen deler sine tanker om, hvordan Messe C ikke blot er en afgørende motor for erhvervsturisme, men også spiller en nøglerolle i at forme Fredericias samlede tiltrækningskraft. Hun betoner vigtigheden af integration mellem messecenteret, det lokale erhvervsliv, og turistattraktioner, og hvordan dette samspil kan bidrage til byens økonomiske vækst og borgernes livskvalitet.

– MESSE C er kommet på fode igen efter coronaen, heldigvis for det. Jeg tror på, at samarbejdet mellem MESSE C, Experience Fredericia og erhvervslivet bliver meget mere en del af de mange messer, der er i Fredericia i løbet af året. Det styrker og gavner alle, det styrker erhvervslivet, og det får også mennesker til at bosætte sig her, når de får en oplevelse af byen, og ser hvad byen kan udover at køre forbi i bil eller tog. Det er også med til at tiltrække virksomheder til byen. Mange af de mennesker, der er på messer, spiser på hoteller, overnatter og bruger byen. Et nyt hotel, som vi mangler i Fredericia, kræver et stærkt messecenter. Så det skal vi have, slutter Susanne Eilersen.