Direktør for Vækst, Teknik og Klima i Fredericia Kommune, Rene Olesen er tilfreds med kommunens indsats i forbindelse med stormfloden. Det kræver dog store anlægsinvesteringer i fremtiden, hvis man skal klimasikre Fredericia.

Det har været en hektisk uge i store dele af landet. Stormfloden ramte flere byer og områder massivt. I Fredericia blev Skærbæk-området også ramt, og først i går kunne TREFOR melde, at man havde genetableret strømmen til de fleste husstande efter, at transformerstationer var kørende igen. I Fredericia havde man også løbende en dialog med de involverede parter.

– Da vi modtog prognoserne fra DMI, indkaldte vi krisestaben til møde om torsdagen. Onsdag kontaktede vi TREFOR og Fredericia Spildevand, da vi kunne se, at vi kunne møde udfordringer i Skærbæk. Vi havde nogle transformerstationer fra TREFOR og en pumpestation fra Fredericia Spildevand, fortæller Rene Olesen.

Direktør for Vækst, Teknik og Klima, Rene Olesen, Fredericia Kommune. Foto: AVISEN

Der blev samtidig produceret fyldte sandsække, der kunne nå ud til de berørte områder.

– Vi afholdt møde i krisestaben, hvor vi fik set på, hvordan det så ud i forhold til prognoserne, hvor vi skulle sætte ind og så videre. Vi fik folk i gang med at fylde sandsække, derfra fulgte vi udviklingen, og kørte ting ud til de forskellige områder, især i Skærbæk, men også Børup Sande, hvor der var mulighed for at afhente sandsække. Det samme på J.B. Nielsens Plads, selvom prognoserne ikke gav udtryk for, at der skulle komme oversvømmelser der, men så kunne folk, hvis de var utrygge, hente, forklarer Rene Olesen.

Fredericia slap forholdsvist billigt, men man var klar i Fredericia, slår direktøren fast.

– Vi var hele tiden obs på, hvordan det udviklede sig, fortæller Rene Olesen.

Han ved også, som resten af byrådet, at Fredericia skal investere massivt i både kloakinfrastruktur og fremtidens klimasikringer. Særligt set i lyset af, at man nu skønner, at disse 100 års hændelser kan ske hver 4-5 år ifølge eksperter.

– Selve hændelsen med højvande har ikke haft indflydelse på kloakinfrastrukturen, men lige nu har vi et udbud ude hos en rådgiver, der kan se på, hvordan vi kan klimasikre midtbyen, Gammel Havn og Skærbæk. Det er de steder, vi har de største udfordringer. Der er ikke en endelig plan endnu, men vi vil se på, hvordan vi får afledt vandet, så det vand, der strømmer ned i bunden af byen kan ledes væk og af tidligere, men det er ikke en billig løsning. Der er et samarbejde med Fredericia Spildevand, der har en del af infrastrukturen, siger Olesen, der ikke kan give en prognose på, hvornår man går i gang.

– Jeg kan ikke give en tidsprognose på det endnu. Men det er et tema, vi har, når vi arbejder med vores bymidtestrategi. Vi har også sat fokus på klima og natur i den forbindelse. Så jeg tænker, at når vi får en bymidtestrategi, forhåbentlig vedtages i starten af det nye år, så vil den sandsynligvis se på, hvordan vi får mindre faste belægninger, og mere åbne grønne arealer i byen, der kan tage noget vand, fortæller han.

Der bliver delt viden imellem flere aktører på området, og dialogen er god.

– Vi har altid en dialog med vores nabokommuner, og i situationer hvor disse naturhændelser opstår, er vi i dialog med øvrige myndigheder, f.eks. TrekantBrand. Mellem parterne deler vi så viden, også omkring klimatilpasning, siger Olesen.

Han fortæller også, at man allerede er langt fremme, særligt teknologisk.

– Vi kan altid bruge flere ressourcer, hvis du spørger mig. Teknologisk er vi langt, og har mange gode bud. Det er nogle store anlægsinvesteringer, der skal til, hvis vi fremadrettet skal klimasikre, og de penge er ikke i de kommunale budgetter på nuværende tidspunkt, så alle kommuner ud til vandet er ude at sige, at vi har brug for statslig hjælp for at sikre det her. Staten har i denne uge sendt økonomisk støtte til vestkysten, men ikke østkysten, slutter han.