Sune Nørgaard Jakobsen fra Fredericia, stiller op til Europa-Parlamentet ved valget i 2024.

– Det der i teorien skulle have været en kilde til fred, samarbejde, fremskridt og velstand for nationer over hele Europa – Den Europæiske Union, er i stedet blevet til et bureaukratisk kæmpemonster, der tager magten væk fra medlemsstaternes suverænitet og overfører den til sig selv, siger Sune Nørgaard Jakobsen.

Når danskerne i juni 2024 skal stemme til Europa-Parlamentet, så er der altså et lokalt medlem af Dansk Folkeparti i Fredericia med på stemmesedlen. Det er Dansk Folkepartis Sune Nørgaard Jakobsen, som er kasserer i lokalforeningen og ligeledes formand for skolebestyrelsen på Fredericia kommunes specialskole, der har takket ja til en opfordring fra Dansk Folkepartis ledelse om at stille sig til rådighed som kandidat.

– Beslutninger, der burde træffes tættere på danskerne, bliver i stedet taget af fjernstående embedsmænd og politikere i Bruxelles. Det fjerner den demokratiske proces fra danskernes hænder og fører til en stadig større afstand mellem os og beslutningstagerne i EU, siger Sune Nørgaard Jakobsen.

Jakobsen fortsætter:

– Vi skal ikke afgive mere suverænitet til EU, vi skal ikke pålægges økonomiske forpligtelser, der ikke tjener Danmarks interesser. Vi skal ikke have et fælles flag. Vi skal ikke have en fælles hymne. Vi skal ikke have fælles valuta. Vi skal ikke af med flere forbehold. Vi skal ikke indgå i en EU-hær. Vi skal ikke have åbne grænser.

– Jeg ønsker et opgør med konventionerne, grundloven skal gælde i Danmark – ikke forordninger eller direktiver udstukket fra EU. Vi ønsker at hjemsende udlændinge, der er dømt for kriminalitet, uagtet om de har et tilhørsforhold eller er statsløse. Det er ikke rimeligt at blive dømt til udvisning og så lade danskerne betale for et tålt livslangt ophold i Danmark. EU skal alene være et samarbejde, baseret på handel. EU skal ikke være en overnational myndighed, siger Sune Nørgaard Jakobsen.

Sune kritiserer også, at EU blander sig og vil stoppe den danske grænsekontrol, samtidig med at EU ikke lever op til egne forpligtigelser. Alene i år er der registreret 160.000 illegale migranter i Europa, og det tal stiger støt uge for uge. Her er der også tale om lande, der ikke er ramt af hverken krig eller borgerkrig. Dublin-forordningen, som pålægger asylansøgere at søge om asyl i det land, hvor han eller hun først har afgivet sit fingeraftryk, er således de facto sat ud af kraft. Derfor er det afgørende, at vi styrker vores grænseovergange.

– Det er altafgørende, at Dansk Folkeparti er repræsenteret i Europa-Parlamentet, og jeg mener, at jeg kan bidrage til et godt valg sammen med de andre stærke kandidater. Derfor har jeg med al ydmyghed takket ja til at blive kandidat til Europarlamentsvalget i 2024.

Sune er 46 år og bor i Fredericia. Til dagligt arbejder han i en organisation under Middelfart Kommune, hvor han også er tillidsvalgt. Hans placering på kandidatlisten bliver afgjort på Dansk Folkepartis årsmøde i Viborg den 30. september.