Hos raffinaderivirksomheden Crossbridge Energy i Fredericia er man klar til at levere konstruktivt til processen med den kommende brintinfrastruktur. Direktør Finn Schousboe udtrykker støtte til den nyligt indgåede brintaftale. Tiltaget er afgørende for at realisere det fulde potentiale i Danmarks havvindsressourcer til produktion af grøn brint.

Schousboe understreger nødvendigheden af at opskalere adgangen til grøn brint for at drive den grønne omstilling inden for tung transport. Med den nye aftale om finansiering af brintinfrastruktur i ryggen, ser han det som et vitalt skridt mod en bæredygtig fremtid, men anerkender også de udfordringer, der ligger forude.

– Der kommer ikke en omstilling af den tunge transport uden adgang til enorme mængder grøn brint – så enkelt kan det siges. Derfor er aftalen om finansiering af brintinfrastrukturen også et vigtigt skridt, men aftalen gør det ikke alene. De kommende måneders dialog med myndighederne bliver helt afgørende for, at vi faktisk får brintrørene lagt i jorden. Det bliver ikke nogen nem opgave, men vi er klar til at levere konstruktivt ind i den proces, siger Finn Schousboe.

Crossbridge Energy er en af virksomhederne i centrum for denne nye energiinfrastruktur. Schousboe fremhæver byens centrale rolle:

– Fredericia er knudepunktet for energi i Danmark. Ikke mindst fordi vi både har et raffinaderi, der skal forædle brinten til grønne, flydende brændstoffer samtidig med, at der allerede ligger en brintfabrik, som også skal tilkobles infrastrukturen. Vi har formået at samle både forbrug og produktion af grøn brint netop her, så i min optik er Fredericia det måske vigtigste sted på brintrørledningen, overhovedet. Røret må derfor ikke blive dimensioneret for småt.

Business Fredericia: Nu skal vi i arbejdstøjet

Kristian Bendix Drejer. Foto: AVISEN

– Vi har i Fredericia de seneste arbejdet målrettet med brintområdet. Derfor er det også en glæde at se, at der nu tages yderlige skridt med en finansiering i ryggen. Jeg er helt enig i, at det er nødvendigt skridt at tage for, at vi kan blive en succes med vores indsats på power-to-x-området, hvor vi i Fredericia kan spille en central rolle, siger erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer og fortsætter:

– Vores medlemsvirksomheder er klar, og det kan faktisk kun gå for langsomt. Det betyder samtidig også, at vi løbende skal arbejde med vores infrastruktur, men også arbejde for at tiltrække flere virksomheder til området, der kan understøtte denne grønne udvikling, som vi arbejder ind i allerede nu. Nu skal vi tage næste skridt for at gøre os klar til denne rejse.

Læs også: